श्री मोहन गोले तामाङ

अध्यक्ष

श्री कुमारसिंह घिसिङ

सह–अध्यक्ष

श्री रामकृष्ण लामा

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

श्री सीता लामा

उपाध्यक्ष

श्री सन्चु ब्लोन

उपाध्यक्ष

श्री सोमबले तामाङ

उपाध्यक्ष

श्री दीपक वाईबा

उपाध्यक्ष

श्री कुयाङ लामा

उपाध्यक्ष

श्री मान बहादुर तामाङ

उपाध्यक्ष

श्री नर बहादुर मोक्तान

उपाध्यक्ष

श्री धर्म डुम्जन

उपाध्यक्ष

श्री काजीमान थिङ

महासचिव

श्री हर्कमान तामाङ

उपमहासचिव

श्री जगतमान लामा

उपमहासचिव

श्री जयमान वाईबा

सचिव

श्री गोमन सिंह तामाङ

सचिव

श्री बेल बहादुर लुङ्बा

सचिव

श्री बिनाकुमारी मम्बा

सचिव

श्री रूप बहादुर योन्जन

कोषाध्यक्ष

श्री सावित्री तामाङ

सह–कोषाध्यक्ष