Members List

ID Member ID Join Date Name Father's Name District Palika Ward Phone No. Certificate
3692 ६१४२ १२/०४/२०७८ प्रकाश तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3691 ६१४१ १२/०४/२०७८ सब्बासिं तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3690 ६१४० १२/०४/२०७८ जगतमान तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3689 ६१३९ १२/०४/२०७८ सुनिला तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3688 ६१३८ १२/०४/२०७८ चन्द्रमाया तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3687 ६१३७ १२/०४/२०७८ अशोक तामाङ काभ्रे रोशी गापा View
3686 ६१३६ १२/०४/२०७८ सर्मिला तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3685 ६१३५ १२/०४/२०७८ हरिमाया तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3684 ६१३४ १२/०४/२०७८ ठुलीमाया तामाङ काभ्रे चौरीदेउराली गापा View
3683 ६१३३ १२/०४/२०७८ किरण तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3682 ६१३२ १२/०४/२०७८ मिलन तामाङ काभ्रे बेथानचोक View
3681 ६१३१ १२/०४/२०७८ कान्छीमाया तामाङ काभ्रे नमोबद्ध नपा View
3680 ६१३० १२/०४/२०७८ प्रकृति तामाङ काभ्रे रोशी गापा View
3679 ६१२९ १२/०४/२०७८ मनमाया तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3678 ६१२८ १२/०४/२०७८ पासाङ तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3677 ६१२७ १२/०४/२०७८ सूर्यमान तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3676 ६१२६ १२/०४/२०७८ फलमाया तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3675 ६१२५ १२/०४/२०७८ माइली तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3674 ६१२४ १२/०४/२०७८ कन्छाङ तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3673 ६१२३ १२/०४/२०७८ धावाङचु तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3672 ६१२२ १२/०४/२०७८ शकरानी तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3671 ६१२१ १२/०४/२०७८ प्रकाश तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3670 ६१२० १२/०४/२०७८ लाप्साङ तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3669 ६११९ १२/०४/२०७८ सोनाम दोर्जे तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3668 ६११८ १२/०४/२०७८ सानुमहानारायण तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3667 ६११७ १२/०४/२०७८ फूलमाया थिङ काभ्रे महाभारत गापा View
3666 ६११६ १२/०४/२०७८ रन्जमाया बम्जन काभ्रे तामाजोर View
3665 ६११५ १२/०४/२०७८ बिबिमाया बम्जन काभ्रे तामाजोर View
3664 ६११४ १२/०४/२०७८ लालकुमारी तामाङ काभ्रे रोशी गापा View
3663 ६११३ १२/०४/२०७८ गुणामाया तामाङ काभ्रे रोशी गापा View
3662 ६११२ १२/०४/२०७८ लक्ष्मीमाया तामाङ काभ्रे रोशी गापा ११ View
3661 ६१११ १२/०४/२०७८ फलमाया तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3660 ६११० १२/०४/२०७८ जीतमाया ग्लान काभ्रे खानीखोला View
3659 ६१०९ १२/०४/२०७८ बद्धिमान ग्लान तामाङ काभ्रे महाभारत गापा View
3658 ६१०८ १२/०४/२०७८ मुनीमाया तामाङ काभ्रे रोशी View
3657 ६१०७ १२/०४/२०७८ उर्मिला तामाङ काभ्रे तेमाला गापा View
3656 ६१०६ १२/०४/२०७८ अनिता तामाङ काभ्रे सुनकोशी View
3655 ६१०५ १२/०४/२०७८ उमेश लामा तामाङ मानबहादुर तामाङ काभ्रे बेथानचोक View
3654 ६१०४ १२/०४/२०७८ रमेश लामा तामाङ मानबहादर तामाङ काभ्रे ढुङखकर् View
3653 ६१०३ १२/०४/२०७८ ज्ञानीमाया तामाङ चन्द्रबहादुर तामाङ काभ्रे रोशी गापा ११ View
3652 ६१०२ १२/०४/२०७८ विकेश तामाङ कुलमान तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3651 ६१०१ १२/०२/२०७८ सरिता तामाङ गेल तामाङ सोलखम्ब सोलदुधकण्ड View
3650 ६१०० १२/०२/२०७८ अनिता तामाङ मानेबहादुर तामाङ सोलखम्ब सोलदुधकण्ड View
3649 ६०९९ १२/०२/२०७८ बहादुर तामाङ ल्हाक्पादोर्जी तामाङ सोलखम्ब सोलदुधकण्ड View
3648 ६०९८ १२/०२/२०७८ धनबहादुर तामाङ दाता तामाङ सोलखम्ब सोलदुधकण्ड View
3647 ६०९७ १२/०२/२०७८ मणिराज तामाङ नारायणसिं तामाङ तेह्रथम म्याङलङ View
3646 ६०९६ १२/०२/२०७८ बुद्धसिं तामाङ जयबहादुर तामाङ तेह्रथम म्याङलङ View
3645 ६०९५ १२/०२/२०७८ डम्बरबहादुर तामाङ कुलबहादुर तामाङ तेह्रथम म्याङलङ View
3644 ६०९४ १२/०२/२०७८ मैतबहादुर तामाङ शंकरबहादुर तामाङ तेह्रथम म्याङलङ View
3643 ६०९३ १२/०२/२०७८ दलबहादुर तामाङ पदमबहादुर तामाङ तेह्रथम म्याङलङ View
3642 ६०९२ १२/०२/२०७८ तारा तामाङ सिंगराज तामाङ संखुवासभा । तामाकोक View
3641 ६०९१ १२/०२/२०७८ गौरीमाया तामाङ बमबहादुर तामाङ तेह्रथम । म्याङलङ View
3640 ६०९० १२/०२/२०७८ सुमित्रा तामाङ फक्तिमान तामाङ तेह्रथम । म्याङलङ View
3639 ६०८९ १२/०२/२०७८ भक्तबहादुर तामाङ देवीप्रसाद तामाङ तेह्रथम । म्याङलङ View
3638 ६०८८ १२/०२/२०७८ दिलकुमारी तामाङ भीमबहादर तामाङ तेह्रथम । आम्बङ View
3637 ६०८७ १२/०२/२०७८ कौशल्या तामाङ वीरबहादर थिङ सङनाम तेह्रथम ४ । View
3636 ६०८६ १२/०२/२०७८ हिरामाया लोप्चन लालबहादुर सिङदन सर्लाही बागमती ११ View
3635 ६०८५ १२/०२/२०७८ चन्द्रबहादुर जिम्बा राजेन्द्र जिम्बा सर्लाही । बागमती १२ ९८४१८४८०८२ View
3634 ६०८४ १२/०२/२०७८ जयबहादुर गोले शंकरलाल गोले सर्लाही । बागमती १२ ९८४४०४७०३६ View
3633 ६०८३ १२/०२/२०७८ सरिता घिसिङ सुरक्षाबहादु्र घिसिङ सर्लाही । बागमती ९८४४२२५१२० View
3632 ६०८२ १२/०२/२०७८ गीताकुमारी लामा पूर्णबहादुर घिसिङ सर्लाही । हरिवन ९८२४८३७५८७ View
3631 ६०८१ १२/०२/२०७८ तारादेवी पाख्रीन पाण्डुमान जिम्बा सर्लाही । हरिवन ९८१६७९९५६२ View
3630 ६०८० ११/३०/२०७८ विकास तामाङ नुवाकोट । दब्चेश्वर गापा View
3629 ६०७९ ११/३०/२०७८ सोनाम तामाङ सानुकान्छ तामाङ नुवाकोट । दब्चेश्वर गापा View
3628 ६०७८ ११/३०/२०७८ सिताराम तामाङ बिचारलाल तामाङ रामेछाप । खाँडादेवी ९८५११२४५७२ View
3627 ६०७७ ११/३०/२०७८ रञ्जना मोक्तान ज्ञानध्वज तामाङ काभ्रे । तेमाला गापा ९८४१८३६७२३ View
3626 ६०७६ ११/२९/२०७८ सुकदेव ग्लान तामाङ गोरखा View
3625 ६०७५ ११/२९/२०७८ तेजेन्द्र तामाङ सिराह View
3624 ६०७४ ११/२९/२०७८ दावा साङबो रसुवा View
3623 ६०७३ ११/२९/२०७८ शकुन्तला तामाङ धादिङ View
3622 ६०७२ ११/२९/२०७८ प्रतिमान तामाङ View
3621 ६०७१ ११/२९/२०७८ बाबुराम तामाङ View
3620 ६०७० ११/२९/२०७८ सुमित्रा तामाङ View
3619 ६०६९ ११/२९/२०७८ मनोज तामाङ View
3618 ६०६८ ११/२९/२०७८ भिम तामाङ View
3617 ६०६७ ११/२९/२०७८ फुर्साङ तामाङ View
3616 ६०६६ ११/२९/२०७८ निरेश लामा नमोबद्ध View
3615 ६०६५ ११/२९/२०७८ जगत ब.गरुङ तामाङ सुकमान गुरुङ तामाङ नुवाकोट । बेलकोटगढी ९८५१०७६३८ View
3614 ६०६४ ११/२९/२०७८ रामबहादुर ब्लोन सूर्यबहादुर ब्लोन नवलपुर । कावासोती ९८४७०९४३७२ View
3613 ६०६३ ११/२९/२०७८ हरिजंग तामाङ लालचन्द्र तामाङ लम्जङ । बेशीशहर नपा १० ९८५६०४५३६५ View
3612 ६०६२ ११/२९/२०७८ मेम्बरबहादुर लो एकबहादुर लो तामाङ मकवानपुर आमभन्ज्याङ ९८४५७१११४९ View
3611 ६०६१ ११/२९/२०७८ बिना घले नवाकोट । म्यागङ View
3610 ६०६० ११/२९/२०७८ किर्तिमान तामाङ कालेबहादुर तामाङ नवाकोट । म्यागङ ९८४१८०५२५९ View
3609 ६०५९ ११/२९/२०७८ शान्ति मम्बा नुवाकोट । तार्केश्वर View
3608 ६०५८ ११/२९/२०७८ धनसिं तामाङ हर्कबहादुर तामाङ नुवाकोट । तार्केश्वर View
3607 ६०५७ ११/२९/२०७८ बिमला ब्लोन सन्तबहादुर तामाङ सिन्धुली । तिनपाटन View
3606 ६०५६ ११/२९/२०७८ बिरपति ब्लोन दधमान ब्लोन सिन्धुली । तिनपाटन View
3605 ६०५५ ११/२९/२०७८ शभद्र गोले तामाङ रामबहादुर तामाङ भोजपुर । सुनसरी नपा १५ ९८५५९१५५५१ View
3604 ६०५४ ११/२९/२०७८ होमराज तामाङ मनरास तामाङ लम्जुङ । मस्र्याङदी View
3603 ६०५३ ११/२९/२०७८ सम्झना तामाङ View
3602 ६०५२ ११/२९/२०७८ रोजी तामाङ View
3601 ६०५१ ११/२९/२०७८ धनमाया तामाङ View
3600 ६०५० ११/२९/२०७८ विकास तामाङ View
3599 ६०४९ ११/२९/२०७८ गमबहादर तामाङ यो कुम तामाङ लम्जङ मस्र्याङदी View
3598 ६०४८ ११/२९/२०७८ सोमबहादुर तामाङ रनबहादुर तामा लम्जङ बेशीशहर १० । View
3597 ६०४७ ११/२९/२०७८ हसमाया तामाङ रामकृष्ण तामाङ लम्जङ दोर्दी १ । View
3596 ६०४६ ११/२९/२०७८ जुनबहादुर तामाङ कर्णबहादुर तामाङ लम्जङ बेशीशहर १० । View
3595 ६०४५ ११/२९/२०७८ जुना तामाङ टेका तामाङ लम्जङ दधपोखरी ३ । View
3594 ६०४४ ११/२९/२०७८ सोमबहादुर तामाङ टेकबहादुर तामाङ लम्जङ ङाढी ७ । View
3593 ६०४३ ११/२९/२०७८ आशिष तामाङ देउबहादुर तामाङ लम्जङ टक्सार ९ । View
3592 ६०४२ ११/२९/२०७८ रिना तामाङ पूर्णबहादुर तामाङ लम्जुङ सुन्दरबजार ९ । View
3591 ६०४१ ११/२९/२०७८ तेजबहादुर तामाङ View
3590 ६०४० ११/२९/२०७८ प्रल्हाद तामाङ नुवाकोट विदुर ११ View
3589 ६०३९ ११/२९/२०७८ दोर्जे गोले कार्साङ गोले लामा काठमाडौ र गोकर्णेश्वर View
3588 ६०३८ ११/२९/२०७८ मिनबहादुर तामाङ नुवाकोट शिबपुरी । View
3587 ६०३७ ११/२९/२०७८ जयमान वाइबा कमानसिंह वाइबा नुवाकोट । विदुर ९८५११६६५७१ View
3586 ६०३६ ११/२९/२०७८ मिनबहादुर तामाङ जीतबहादुर तामाङ दोलखा । तामाकोशीङ ९८४१२४११२८ View
3585 ६०३५ ११/२९/२०७८ बुद्ध योन्जन लामा पेमा घ्याम्छो लामा सिपा लिसङखुपाखर ९८४१३९५९०६ View
3584 ६०३४ ११/२९/२०७८ जस्मिन तामाङ मीनबहादुर तामाङ नुवाकोट शिवपुरी ९७४९८७०४२९ View
3583 ६०३३ ११/२९/२०७८ जीना तामाङ योञ्जन तेजलाल योञ्जन रामेछाप दोरम्बा ९८४९१६९४८० View
3582 ६०३२ ११/२९/२०७८ हिरालाल तामाङ सुकवीर तामाङ भक्तपुर सर्यविनायक नपा ९८५११९९३१० View
3581 ६०३१ ११/२९/२०७८ उषा वाइबा सेल्कर तामाङ नुवाकोट किस्पाङ ९८०८९५४६५७ View
3580 ६०३० ११/२९/२०७८ सानुमाया तामाङ आइतसिं तामाङ नुवाकोट किस्पाङ ९८१८७६१०३७ View
3579 ६०२९ ११/२९/२०७८ मानबहादुर तामाङ पासाङ तामाङ बाँक े नेपालगञ्ज १५ ९८५१०४५२३७ View
3578 ६०२८ ११/२९/२०७८ रामबहादुर तामाङ कुलबहादुर स्याङतान धनषा । मिथिला ९८०७८९९०३४ View
3577 ६०२७ ११/२९/२०७८ रुपचन तामाङ रामबहादुर तामाङ नुवाकोट शिवपुरी ९८५११८७१९९ View
3576 ६०२६ ११/२९/२०७८ सृजना तामाङ पञ्चबहादुर तामाङ नुवाकोट शिवपुरी ९८२८९३८२४९ View
3575 ६०२५ ११/२९/२०७८ बीरबहादुर तामाङ View
3574 ६०२४ ११/२९/२०७८ प्रेमबहादुर सिङतान दलबहादुर सिङतान महोत्तरी बर्दिबास ९८५१२६६८०० View
3573 ६०२३ ११/२९/२०७८ श्रमिक लामा वीरबहादुर लामा मकवानपुर फाखेल View
3572 ६०२२ ११/२९/२०७८ सर्मिला घलान हेमन्त घलान जितपुर सिमरा बारा । View
3571 ६०२१ ११/२९/२०७८ सानुमाया तामाङ गोरे लामा नुवाकोट शिबपु्री ९८५१०५७६४० View
3570 ६०२० ११/२९/२०७८ जानकी तामाङ अशोकबहादुर तामाङ नुवाकोट पञ्चकन्या ९८६११२५६९३ View
3569 ६०१९ ११/२९/२०७८ छिरिङदोर्जे तामाङ जीतबहादुर तामाङ नुवाकोट पञ्चकन्या ९८५१०९३५९१ View
3568 ६०१८ ११/२९/२०७८ गोपिराम स्याङतान टिकाबहादुर स्याङतान मकवानपुर राक्सीराङ View
3567 ६०१७ ११/२९/२०७८ लक्ष्मण तितङ बकसबहादुर तितुङ हेटौडा मकवानपुर View
3566 ६०१६ ११/२९/२०७८ लालमान तामाङ मेटुप तामाङ कञ्चनपुर पुर्नवास ९८५८७५११३४ View
3565 ६०१५ ११/२९/२०७८ कृष्णबहादुर तामाङ धनबहादुर तामाङ नुवाकोट किस्पाङ ९८४१९७०१५३ View
3564 ६०१४ ११/२९/२०७८ मिना पाख्रीन जीतबहादुर पाख्रीन काभ्रे खानीखोला ९८४५२३८४१३ View
3563 ६०१३ ११/२९/२०७८ दिनेश तामाङ आरद बहादुर तामाङ दोलखा गौरीशंकर ९८५१०३३८६२ View
3562 ६०१२ ११/२९/२०७८ चरिमाया तामाङ नेमा छिरिङ तामाङ नुवाकोट किस्पाङ View
3561 ६०११ ११/२९/२०७८ मेघबहादुर तामाङ बहादुर तामाङ नुवाकोट किस्पाङ ९७४१०३७७३५ View
3560 ६०१० ११/२९/२०७८ शेरबहादुर तामाङ आइत तामाङ नुवाकोट किस्पाङ ९८४३४५२८२२ View
3559 ६००९ ११/२९/२०७८ सुरज तामाङ ललितमान तामाङ नुवाकोट सुर्यगढी ९८४९५२४८३३ View
3558 ६००८ ११/२९/२०७८ कोपिला थिङ तपबहादुर थिङ नुवाकोट सुर्यगढी ९८४३८४४८०९ View
3557 ६००७ ११/२९/२०७८ पुष्पलाल मोक्तान पर्ताबहादुर तामाङ मोरङ पथरीशनिश्चरे नपा १० View
3556 ६००६ ११/२९/२०७८ अक्कलबहादुर लामा सार्कि लामा तामाङ धादिङ गंगाजमुना ९८४१२०७७३४ View
3555 ६००५ ११/२९/२०७८ सानुकाजी थोकर View
3554 ६००४ ११/२९/२०७८ निराजन तामाङ देवमान तामाङ धादिङ गंगाजमुना ९७४८३०८९८९ View
3553 ६००३ ११/२९/२०७८ डा. दिलबहादुर थोकर रघुबहादुर तामाङ काभ्रे धुलिखेल नपा ९८४३५२८४३६ View
3552 ६००२ ११/२९/२०७८ मिना लामा बलबहादुृर लामा बाँक े नेपालगञ्ज ९८४८१८११९ View
3551 ६००१ ११/२९/२०७८ कान्छीदेवी तामाङ बाँक े नेपालगञ्ज View
3550 ६००० ११/२९/२०७८ सानु लामा बाँक े नेपालगञ्ज View
3549 ५०९९ ११/२९/२०७८ प्यारी तामाङ सरनबहादुर तामाङ खोटाङ साकेला ९८६९७६५३४६ View
3548 ५०९८ ११/२९/२०७८ सुन्दर लामा जहरमान लामा खोटाङ साकेला ९८४२०७३०९३ View
3547 ५०९७ ११/२९/२०७८ सोष्तिका तामाङ मानबहादर तामाङ बर्दिया मधुवन ९८१८३९४९७४ View
3546 ५०९६ ११/२९/२०७८ सुनिता तामाङ रेशमबहादुर तामाङ बर्दिया मधुवन View
3545 ५०९५ ११/२९/२०७८ पदमबहादुर तामाङ मानबहादुर तामाङ बर्दिया बढौयाताल ९८४१५२७२५३ View
3544 ५०९४ ११/२९/२०७८ सोमबहादुर तामाङ वान्टु तामाङ बर्दिया मधुवन ९८४९३३५२६३ View
3543 ५०९३ ११/२९/२०७८ निमलबहादुर तामाङ ज्ञानबहादुर तामाङ नुवाकोट बेलकोटगढी ११ ९८५११९१२४७ View
3542 ५०९२ ११/२९/२०७८ खमबहादुर तामाङ चन्द्रबहादुर तामाङ प्यूुठान । गाउँमुखी ९८४७५७४३३६ View
3541 ५०९१ ११/२९/२०७८ अम्बर तामाङ दुजबहादुर तामाङ प्यूुठान । गाउँमुखी ९८६५४९१८१० View
3540 ५०९० ११/२९/२०७८ प्रेमबहादुर स्याङतान होमबहादुर स्याङतान नुवाकोट । तादी ९८१८५८१२३३ View
3539 ५०८९ ११/२९/२०७८ योजना तामाङ मानबहादुर तामाङ काठमाडौ । दक्षिणकाली View
3538 ५०८८ ११/२९/२०७८ अकलबहादुर तामाङ दोलखा । बैतेश्वर View
3537 ५०८७ ११/२९/२०७८ शान्तिकुमार तामाङ दलबहादुर तामाङ दोलखा । बैतेश्वर View
3536 ५०८६ ११/२९/२०७८ तुलराम स्याङ्बो तामाङ धनबहादुर स्याङ्बो तामाङ मोरङ । ग्रामथान ९८०८४८९६१८ View
3535 मोक्तान View
3534 ५०८५ ११/२९/२०७८ मनमाया तामाङ मोक्तान नरबहादुर तामाङ सुनसरी । धरान ९८४१२४७७० View
3533 ५०८४ ११/२९/२०७८ शान्त तामाङ View
3532 ५०८३ ११/२९/२०७८ नारायणसि लामा मोक्तान टासी लामा मोक्तान दोलखा । मेलुङ गापा ९८६९२९८३४२ View
3531 ५०८२ ११/२९/२०७८ छत्रबहादुर तामाङ डिल्लिबहादुर तामाङ संखुवासभा पाँचखपन ९८४१९०६६११ View
3530 ५०८१ ११/२९/२०७८ निमा दावादोर्जे तामाङ सोलु । लिखुपिके View
3529 ५०८० ११/२९/२०७८ धनकुमार तामाङ वीरबहादुर तामाङ सोलु । थलङदुधकोशी View
3528 ५०७९ ११/२९/२०७८ संगिता तामाङ View
3527 ५०७८ ११/२९/२०७८ ङिमादोर्जे तामाङ मिङमार तामाङ सोलु । दुधकोशी नपा ९८४०३१५७८० View
3526 ५०६७ ११/२९/२०७८ लाक्वीर तामाङ दोर्जे तामाङ सोलु । खुम्बुपासाङलामु ९८५१११७२१३ View
3525 ५०६६ ११/२९/२०७८ फूर्तिमान तामाङ आङ पासाङ तामाङ सोलु । थलङदुधकोशी ९८१८६३५७६५ View
3524 ५०६५ ११/२९/२०७८ तेजबहादुर लामा कन्साङ लामा धनकुटा । पाख्रीबास ९८२५३७१०३८ View
3523 ५०६४ ११/२९/२०७८ सन्तोष थिङ चन्द्रमान थिङ बाँके नेपालगञ्ज २० ९८६८३३६८८२ View
3522 ५०६३ ११/२९/२०७८ सष्मा लामा सप्पा लामा सिन्धुपाल्चोक जगल ९८४१०४००९४ View
3521 ५०६२ ११/२९/२०७८ रुपेश मोक्तान सिन्धुली । घ्याङलेक View
3520 ५०६१ ११/२९/२०७८ शंखरमान घलान सिन्धुली । घ्याङलेक View
3519 ५०६० ११/२९/२०७८ प्रमिला वाईबा सिन्धुली । घ्याङलेक View
3518 ५०५९ ११/२९/२०७८ बसन्तकुमार तामाङ मानबहादुर तामाङ काभ्रे । रोशी १२ ९८५१०१६३९७ View
3517 ५०५८ ११/२९/२०७८ सरिता लामा रामेछाप दोरम्बा ९८४१४८५२६१ View
3516 ५०५७ ११/२९/२०७८ सन्तोष योन्जन तामाङ पदमबहादुर तामाङ ुसंखुवासभा चैनपुर ९८५२०४४४४७ View
3515 ५०५६ ११/२९/२०७८ धोर्जे तामाङ सकमान तामाङ पश्चिम नवलपरासी सनवल ९८०७५६७७४० View
3514 ५०५५ ११/२९/२०७८ दर्गा तामाङ सिरीप्रसाद तामाङ ताप्लेजङ मैयाखोला View
3513 ५०५४ ११/२९/२०७८ यादकुमार तामाङ सब्बा लोप्चन तामाङ खोटाङ ९८६४०००४३५ View
3512 ५०५३ ११/२९/२०७८ डम्बरीमाया घिसिङ कर्णबहादुर तामाङ सुनसरी इटहरी ९८००९३०२६२ View
3511 ५०५२ ११/२९/२०७८ विनय तामाङ बुद्धिमान तामाङ उदयपुर चौदण्डीगढी ९८४९७८८७८१ View
3510 ५०५१ ११/२९/२०७८ बसन्त वाइबा तामाङ बिरे झाक्री तामाङ धादिङ नेत्रवती View
3509 ५०५० ११/२९/२०७८ पृथबहादुर घिसिङ चन्द्रबहादुर घिसिङ चङवाङ २ धनकुटा View
3508 ५०४९ ११/२९/२०७८ नरेन्द्र घिसिङ वीरबहादुर घिसिङ मोरङ पथरी View
3507 ५०४८ ११/२९/२०७८ अविन्द्रकुमार घिसिङ इच्छाराम घिसिङ धनकुटा चङ्बाङ् View
3506 ५०४७ ११/२९/२०७८ बालकुमारी तामाङ कर्णबहादुर तामाङ मोरङ । बिराटनगर २७ View
3505 ५०४६ ११/२९/२०७८ विन्दमाया घिसिङ रतनबहादुर तामाङ धनकुटा आँखेसल्ला View
3504 ५०४५ ११/२९/२०७८ मिश्रीमाया तामाङ शंखरबहादुर तामाङ ओखलढुङ्गा मूलखर्क View
3503 ५०४४ ११/२९/२०७८ दिलबहादुर तामाङ जीतबहादुर तामाङ मोरङ बेलबारी View
3502 ५०४३ ११/२९/२०७८ यमकुमार योञ्जन कर्णकुमार तामाङ मोरङ कानेपोखरी ९८६३०१६१०४ View
3501 ५०४२ ११/२९/२०७८ सुनिता थोकर खिरलाल तामाङ नुवाकोट शिवपुरी ९८४११९५५२३ View
3500 ५०४१ ११/२९/२०७८ पुजन लामा चक्रबहादुर तामाङ काभ्रे दोलालघाट ९८२८०५४६०९ View
3499 ५०४० ११/२९/२०७८ तिलबहादुर तामाङ डिलीबहादुर तामाङ सर्लाही इश्वरपर गापा १३ ९८६१५२३४४३ View
3498 ५०३९ ११/२९/२०७८ तिथमाया तामाङ सर्लाही इश्वरपुर गापा View
3497 ५०३८ ११/२९/२०७८ डोल्मा स्याङ्बो गण्डे साइला तामाङ मकवानपुर हेटौडा उपाम ९८५००७४३१३ View
3496 ५०३७ ११/२९/२०७८ प्रकाश तामाङ दिलबहादुर तामाङ ओखलढङ्गा सिद्धिचरण नपा ११ ९८४२८५७८४६ View
3495 ५०३६ ११/२८/२०७८ जङ्गराज तामाङ ओखलढङ्गा मानेभञ्ज्याङ गापा View
3494 ५०३५ ११/२८/२०७८ जितेन्द्र तामाङ गोले ओखलढङ्गा सनकोशी गापा View
3493 ५०३४ ११/२८/२०७८ मनिराज तामाङ बल ओखलढङ्गा खिजीदेम्बा गापा View
3492 ५०३३ ११/२८/२०७८ डम्बरबहादुर तामाङ ओखलढङ्गा सनकोशी गापा View
3491 ५०३२ ११/२८/२०७८ पञ्चबहादुर तामाङ ग्यावक ओखलढङ्गा सनकोशी गापा View
3490 ५०३१ ११/२८/२०७८ याममाया तामाङ घिसिङ कुसुङ तामाङ घिसिङ ओखलढङ्गा मोलुङ गापा View
3489 ५०३० ११/२८/२०७८ पदमबहादुर तामाङ पाख्रीन) दधबहादुर तामाङ पाखीन) ओखलढङ्गा मोलुङ गापा View
3488 ५०२९ ११/२८/२०७८ मञ्ज तामाङ ओखलढङ्गा चम्पादेवी View
3487 ५०२८ ११/२८/२०७८ चन्द्रबहादुर तामाङ ओखलढङ्गा चम्पादेवी View
3486 ५०२७ ११/२८/२०७८ सरिता तामाङ ओखलढङ्गा सिद्धिचरण View
3485 ५०२६ ११/२८/२०७८ एकराज तामाङ ब्लोन ओखलढङ्गा सिद्धिचरण View
3484 ५०२५ ११/२८/२०७८ तारा तामाङ बल ओखलढङ्गा खिजीदेम्बा View
3483 ५०२४ ११/२८/२०७८ देवेन्द्रबहादुर तामाङ जिम्बा लालबहादुर ताामाङ जिम्बा ओखलढङ्गा मोलङ View
3482 ५०२३ ११/२८/२०७८ सवास तामाङ तिर्थबहादुर लामा मोक्तान सनकोशी ओखलढङ्गा View
3481 ५०२२ ११/२८/२०७८ बुल्साङमाया बज्यू पूर्णसिंह बज्यू मकवानपुर राईगाउ View
3480 ५०२१ ११/२८/२०७८ दिव्यदृष्टि लामा विनोद कुमार लामा मकवानपुर थाहा नपा View
3479 ५०२० ११/२८/२०७८ नवराज थिङ विष्णबहादुर थिङ मकवानपुर थाहा नपा View
3478 ५०१९ ११/२८/२०७८ शान्ति लामा भिमबहादर लामा मकवानपर दामन View
3477 ५०१८ ११/२८/२०७८ प्रियंका स्याङतान राजिबकुमार स्याङतान मकवानपर थाहा नपा View
3476 ५०१७ ११/२८/२०७८ निरुमाया तामाङ जंगबहादुर तामाङ गोरखा View
3475 ५०१६ ११/२८/२०७८ सरेश लामा रामकुमार लामा हेटौडा १२ View
3474 ५०१५ ११/२८/२०७८ बिमा लामा पर्णसिंह बज्यू मकवानपर राइगाउँ गापा View
3473 ५०१४ ११/२८/२०७८ रोहिणी स्याङतान राजिवकुमार स्याङतान मकवानपर थापा नपा View
3472 ५०१३ ११/२८/२०७८ दिपज्योति लामा दिपकसिं लामा मकवानपर थाहा नपा View
3471 मकवानपुर View
3470 ५०१२ ११/२८/२०७८ कुमारी गोले अक्कलबहादुर गोले राक्ुसीराङ गापा View
3469 ५०११ ११/२८/२०७८ रमेश घलान राजकुमार घलान मकवानपर हेटौडा १३ View
3468 ५०१० ११/२८/२०७८ विष्णहरि वाईबा सानकान्छ वाइबा मकवानपुर थाहा नपा ९८५५०३२५३६ View
3467 ५००९ ११/२८/२०७८ इन्द्रबहादुर स्याङतान काजिमान स्याङतान मकवापुर बकैया गापा ९८५५०६९३२८ View
3466 ५००८ ११/२८/२०७८ निशान लामा काठमाडौ शंखरापुर नपा View
3465 ५००७ ११/२८/२०७८ रामबहादुर पाख्रीन इलाम फाकफोकाथुम ९८०६०५६५१२ View
3464 ५००६ ११/२८/२०७८ मनि तामाङ पाँचथर फागनन्द गापा ९८६४१८४१९३ View
3463 ५००५ ११/२८/२०७८ चिन्ताकुमारी तामाङ बारा कलैया उमनपा View
3462 ५००४ ११/२८/२०७८ विनोद लामा बारा कलैया उमनपा View
3461 बारा View
3460 ५००३ ११/२८/२०७८ सविता गोले जितपुर सिमरा उमनपा View
3459 ५००२ ११/२८/२०७८ अमृत थिङ बारा जितपुर सिमरा उमनपा View
3458 ५००१ ११/२८/२०७८ समित्र योन्जन बारा कोल्हबी नपा View
3457 ५००० ११/२८/२०७८ गोपलाल लामा बारा कोल्हबी नपा ९८५५०१४८१४ View
3456 ४९९९ ११/२८/२०७८ रुपा घलान बारा निजगढ नपा १० View
3455 ४९९८ ११/२८/२०७८ सिद्धार्थ लोप्चन बारा निजगढ नपा १० View
3454 ४९९७ ११/२८/२०७८ तनुजा कुमारी लो बारा निजगढ नपा १३ ९८४००३८७६५ View
3453 ४९९६ ११/२८/२०७८ लक्ष्मीमाया वाइबा बारा ९८४५९१३५१४ View
3452 बारा View
3451 ४९९५ ११/२८/२०७८ विष्णु थोकर जीतपुर सिमराउ उपमनपा ९८४५१३०५२९ View
3450 ४९९४ ११/२८/२०७८ ज्ञानबहादुर थिङ बारा जीतपुर सिमराउ उपमनपा १६ ९७४५१४१४२१ View
3449 ४९९३ ११/२८/२०७८ सर्य घलान बारा निजगढ नपा १३ ९८५५०३७२६२ View
3448 ४९९२ ११/२८/२०७८ कुमार लामा ज्ञानबहादुर तामाङ काभ्र े रोशी गापा ९८५१२७९११७ View
3447 ४९९१ ११/२८/२०७८ वीरबहादुर तामाङ पड्के तामाङ गोरखा बारपाक सुलिकोट ९८४६७०४३५७ View
3446 ४९९० ११/२८/२०७८ शर्मिला बज्य View
3445 ४९८९ ११/२८/२०७८ सितामाया स्याङतान विवस कुमार वाइबा सिन्धली घ्याङलेक ९८५४०४१६३३ View
3444 ४९८८ ११/२८/२०७८ सुजन तामाङ ध्रव तामाङ इलाम माहे जोगमाई ९८४४६२६२६२ View
3443 ४९८७ ११/२७/२०७८ छत्र बहादुर तामाङ डिल्लिबहादुर तामाङ सनसरी View
3442 ४९८६ ११/२७/२०७८ डम्बरी माया तामाङ कृष्ण बहादुर घिसिङ सनसरी View
3441 ४९८५ ११/२७/२०७८ सक लामा तामाङ मानकाजी तामाङ धादिङ रुविभ्याली View
3440 ४९८४ ११/२७/२०७८ रामसिं तामाङ धादिङ रुविभ्याली ९८५१२१२१६८ View
3439 ४९८३ ११/२७/२०७८ दिपक कुमार तामाङ शेरबहादुर तामाङ धादिङ खनियावास ९७४१७६५५४२ View
3438 ४९८२ ११/२७/२०७८ देवीजोम तामाङ कालीबहादुर तामाङ धादिङ नेत्रावतीडब्जोङ ९८४१८६२२८४ View
3437 ४९८१ ११/२७/२०७८ सप्पु तामाङ काजीमान तामाङ धादिङ नेत्रावतीडब्जोङ ९८५११३८३६९ ? View
3436 ४९८० ११/२६/२०७८ रिताकुमारी तामाङ मोरङ View
3435 ४९७९ ११/२५/२०७८ विजय तामाङ राजेन्द्रप्रसाद योन्जन सनसरी धरान उपनपा २० View
3434 ४९७८ ११/२४/२०७८ सितला मोक्तान वीरबल मोक्तान रामेछाप दोरम्बा ९८६५९९६१३७ View
3433 ४९७७ ११/२४/२०७८ सरोज लामा प्रकाश लामा काभ्रे भुम्ल ९८५१२१०२२३ View
3432 ४९७६ ११/२४/२०७८ वुवेश मोक्तान नन्दलाल मोक्तान सनसरी धरान उपनपा २० View
3431 ४९७५ ११/२४/२०७८ बहादुर गोले आइतबहादुर गोले सिपा जगल गापा ९८५१०८७८५२ View
3430 ४९७४ ११/२४/२०७८ लालमाय गाङगाङ बुदे गाङताङ रसुवा नौकुण्ड ९८१८९११४०१ View
3429 ४९७३ ११/२३/२०७८ सुनकला तामाङ तसबहादुर तामाङ भोजपुर भोजपुर नपा ९८१४३९४१३९ View
3428 ४९७२ ११/२२/२०७८ मनु मोक्तान धनुषा मिथिला View
3427 ४९७१ ११/२२/२०७८ दिपक कुमार लामा धनुषा गणेशमानचारनाथ View
3426 ४९७० ११/२२/२०७८ निशा मोक्तान धनुषा गणेशमानचारनाथ View
3425 ४९६९ ११/२२/२०७८ मेघबहादुर बोम्जन धनुषा मिथिला View
3424 ४९६८ ११/२२/२०७८ डा.दिलबहादुर थोकर रघुबहादुर तामाङ काभ्रे । धुलिखेल नपा ९८४३५२८४३ View
3423 ४९६७ ११/२०/२०७८ प्रविणा लामा रामबहादुर तामाङ काभ्र े महाभारत गापा ९८४१०४२१९७ View
3422 ४९६६ ११/२०/२०७८ बलबहादुर घिसिङ सुनपाति गापा–२,मैरे ९८६०४२८४५५ View
3421 ४९६५ ११/२०/२०७८ रोजबहादुर मोक्तान तामाङ रामेछाप खाँडादेवी गापा ९८४१७३६१५८ View
3420 ४९६४ ११/२०/२०७८ रविन तामाङ इन्द्रबहादुर तामाङ खहेफ ल.म.न.पा. २२ ९८६०३४४७०२ View
3419 ४९६३ ११/२०/२०७८ राजु तामाङ रामचन्द्र तामाङ देवीचौर लप गोदावरी नपा ९८४१७३६१५८ View
3418 ४९६२ ११/२०/२०७८ सन्जु तामाङ कान्छा तामाङ फर्सिडोल ल.म.न.पा. २२ ९८६१६६६९०४ View
3417 ४९६१ ११/२०/२०७८ मनम तामाङ सरोजकुमार लामा तामाङ फर्सिडोल ल.म.न.पा. २२ ९८६११३५८०३ View
3416 ४९६० ११/२०/२०७८ सोमराज ग्लान कान्छाराम ग्लान सिपा मेलाम्ची नपा १२ ९८४१६९८०६८ View
3415 ४९५९ ११/२०/२०७८ इन्द्र तामाङ तेमाल काभ्रे । ९८५१०७३१९३ View
3414 ४९५८ ११/२०/२०७८ वीरमान तामाङ आशापुरे तामाङ सिपा बलेफी गापा ९८४१८१८५०७ View
3413 ४९५७ ११/१८/२०७८ अशोक लामा काभ्रे । रोशी गापा View
3412 ४९५६ ११/१८/२०७८ शान्तिमाया तामाङ काभ्रे । नमोबुद्ध नपा View
3411 ४९५५ ११/१८/२०७८ माया तामाङ काभ्रे । नमोबुद्ध नपा View
3410 ४९५४ ११/१८/२०७८ मनोज मोक्तान काभ्रे । नमोबुद्ध नपा View
3409 ४९५३ ११/१८/२०७८ जिरी तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3408 ४९५२ ११/१८/२०७८ पेमा तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3407 ४९५१ ११/१८/२०७८ इन्द्रध्वज तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3406 ४९५० ११/१८/२०७८ सानुमाया तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3405 ४९४९ ११/१८/२०७८ जगतबहादुर तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3404 ४९४८ ११/१८/२०७८ देवीमाया तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3403 ४९४७ ११/१८/२०७८ हिरामाया तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3402 ४९४६ ११/१८/२०७८ राशी तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3401 ४९४५ ११/१८/२०७८ राजेश तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3400 ४९४४ ११/१८/२०७८ केशरी माया तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3399 ४९४३ ११/१८/२०७८ निर्मल तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3398 ४९४२ ११/१८/२०७८ मिना तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3397 ४९४१ ११/१८/२०७८ पंचमाया तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3396 ४९४० ११/१८/२०७८ सोमरानी तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3395 ४९३९ ११/१८/२०७८ इन्द्रबहादुर तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3394 ४९३८ ११/१८/२०७८ साइली तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3393 ४९३७ ११/१८/२०७८ कामी सिं तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3392 ४९३६ ११/१८/२०७८ देवसिं तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3391 ४९३५ ११/१८/२०७८ ताइस्या तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3390 ४९३४ ११/१८/२०७८ निमा तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3389 ४९३३ ११/१८/२०७८ कामना दोङ (श्रेष्ठ) काभ्रे । तेमाल गापा View
3388 ४९३२ ११/१८/२०७८ सन्जीव तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3387 ४९३१ ११/१८/२०७८ सुनमाया थिङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3386 ४९३० ११/१८/२०७८ मेखबहादुर तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3385 ४९२९ ११/१८/२०७८ सोमरानी तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3384 ४९२८ ११/१८/२०७८ लामोमाया तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3383 ४९२७ ११/१८/२०७८ लालबहादुर तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3382 ४९२६ ११/१८/२०७८ चिनीमाया तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3381 ४९२५ ११/१८/२०७८ कमला तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3380 ४९२४ ११/१८/२०७८ धनकुमारी तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3379 ४९२३ ११/१८/२०७८ कुमारीमाया तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3378 ४९२२ ११/१८/२०७८ सितली माया तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3377 ४९२१ ११/१८/२०७८ चेलीमाया तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3376 ४९२० ११/१८/२०७८ असलीमाया तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3375 ४९१९ ११/१८/२०७८ दर्गा तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3374 ४९१८ ११/१८/२०७८ संजय तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3373 ४९१७ ११/१८/२०७८ साइला तामा तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3372 ४९१६ ११/१८/२०७८ टुल्कु तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3371 ४९१५ ११/१८/२०७८ लक्ष्मी तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3370 ४९१४ ११/१८/२०७८ ठुलीमाया तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3369 ४९१३ ११/१८/२०७८ बसन्तीमाया तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3368 ४९१२ ११/१८/२०७८ ठुलीमाया तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3367 ४९११ ११/१८/२०७८ पंचमाया तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3366 ४९१० View
3365 ४९०९ ११/१८/२०७८ ल्हापसोङ डोल्मा तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3364 ४९०८ ११/१८/२०७८ जोगमान तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3363 ४९०७ ११/१८/२०७८ एलिशा तामाङ काभ्रे ।तेमाल गापा–६ तेमाल गापा View
3362 ४९०६ ११/१८/२०७८ ठूलीमाया तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3361 ४९०५ ११/१८/२०७८ पार्वती तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3360 ४९०४ ११/१८/२०७८ माया तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3359 ४९०३ ११/१८/२०७८ वीरसिं तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3358 ४९०२ ११/१८/२०७८ वीरबहादुृर तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3357 ४९०१ ११/१८/२०७८ रक्तिम तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3356 ४९०० ११/१८/२०७८ अस्मिता तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3355 ४८९९ ११/१८/२०७८ लालध्वज तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3354 ४८९८ ११/१८/२०७८ जगत तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3353 ४८९७ ११/१८/२०७८ साईला तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3352 ४८९६ ११/१८/२०७८ सुनीमाया तामाङ काभ्रे । तेमाल गापा View
3351 ४८९५ ११/१८/२०७८ सुकरानी तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3350 ४८९४ ११/१८/२०७८ मानध्वज तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3349 ४८९३ ११/१८/२०७८ रशिला माया तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3348 ४८९२ ११/१८/२०७८ शिवरानी लामा काभ्रे तेमाल गापा View
3347 ४८९१ ११/१८/२०७८ बुद्धिलाल लामा काभ्रे तेमाल गापा View
3346 ४८९० ११/१८/२०७८ मिलन च्याङबा तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3345 ४८८९ ११/१८/२०७८ सरु घिसिङ काभ्रे तेमाल गापा View
3344 ४८८८ ११/१८/२०७८ सुन्तली तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3343 ४८८७ ११/१८/२०७८ सुकवीर तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3342 ४८८६ ११/१८/२०७८ शेरबहादुर तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3341 ४८८५ ११/१८/२०७८ कान्छा तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3340 ४८८४ ११/१८/२०७८ उर्मिला तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3339 ४८८३ ११/१८/२०७८ रविना तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3338 ४८८२ ११/१८/२०७८ कुसम तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3337 ४८८१ ११/१८/२०७८ फिरोज घिसिङ काभ्रे तेमाल गापा View
3336 ४८८० ११/१८/२०७८ कामीस्या तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3335 ४८७९ ११/१८/२०७८ गजबहादुर तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3334 ४८७८ ११/१८/२०७८ प्यारी तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3333 ४८७७ ११/१८/२०७८ फूलमाया तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3332 ४८७६ ११/१८/२०७८ जिमसाङ तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3331 ४८७५ ११/१८/२०७८ छ्योइसाङ डोल्मो तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3330 ४८७४ ११/१८/२०७८ निर्मला तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3329 ४८७३ ११/१८/२०७८ जितर सिं तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3328 ४८७२ ११/१८/२०७८ याङरी डोल्मा तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3327 ४८७१ ११/१८/२०७८ मिलन च्याङबा लामा काभ्रे तेमाल गापा View
3326 ४८७० ११/१८/२०७८ टेकबहादुर तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3325 ४८६९ ११/१८/२०७८ गोरखालाल तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3324 ४८६८ ११/१८/२०७८ साइला लामा काभ्रे तेमाल गापा View
3323 ४८६७ ११/१८/२०७८ जय सिं तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3322 ४८६६ ११/१८/२०७८ जगत बहादुर तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3321 ४८६५ ११/१८/२०७८ बुद्धिलाल तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3320 ४८६४ ११/१८/२०७८ बहादुर सिं तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3319 ४८६३ ११/१८/२०७८ पंच तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3318 ४८६२ ११/१८/२०७८ पूर्ण सिं घिसिङ तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3317 ४८६१ ११/१८/२०७८ राजेश तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3316 ४८६० ११/१८/२०७८ शान्त बहादुर तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3315 ४८५९ ११/१८/२०७८ ठूलो कान्छा तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3314 ४८५८ ११/१८/२०७८ दमै स्या तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3313 ४८५७ ११/१८/२०७८ दमै सिं तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3312 ४८५६ ११/१८/२०७८ जंगवीर लामा काभ्रे तेमाल गापा View
3311 ४८५५ ११/१८/२०७८ एलिसा तामाङ काभ्रे तेमाल गापा View
3310 ४८५४ ११/१७/२०७८ अरूनिमा घिसिङ तामाङ रामेछाप सुनापति View
3309 ४८५३ ११/१७/२०७८ इमान सिं मोक्तान तामाङ संखुवासभा राप्ती नापा View
3308 ४८५२ ११/१७/२०७८ विपिन तामाङ संखुवासभा सोभापोखरी View
3307 ४८५१ ११/१७/२०७८ बिना माया थिङ मकवानपुर हेटौडा उमनापा View
3306 ४८५० ११/१७/२०७८ कुमार सिं लामा चितवन राप्ती नापा View
3305 ४८४९ ११/१७/२०७८ फामकमार तामाङ चितवन राप्ती नापा View
3304 ललितपुर View
3303 ४८४८ ११/१७/२०७८ मोहन कुमार तामाङ महालक्ष्मी नापा View
3302 ४८४७ ११/१७/२०७८ राजकुमार घिसिङ तामाङ सिराह गोलबजार नापा View
3301 ४८४६ ११/१७/२०७८ गोपाल तामाङ थिङ मोरङ विराटनगर View
3300 ४८४५ ११/१७/२०७८ कविता लामा बल तामाङ मोरङ विराटनगर View
3299 ४८४४ ११/१७/२०७८ महेश तामाङ मोरङ विराटनगर १२ View
3298 ४८४३ ११/१७/२०७८ सानोकाजी थोकर तामाङ मोरङ विराटनगर View
3297 ४८४२ ११/१७/२०७८ यशोदा तामाङ मोरङ विराटनगर View
3296 ४८४१ ११/१७/२०७८ मोतिमाया घिसिङ तामाङ मोरङ विराटनगर View
3295 ४८४० ११/१७/२०७८ लक्ष्मी तामाङ मोरङ विराटनगर View
3294 ४८३९ ११/१७/२०७८ सन्तोषकुमार वाईवा तामाङ मोरङ विराटनगर १० View
3293 ४८३८ ११/१७/२०७८ बुद्धराज गोले तामाङ मोरङ विराटनगर View
3292 ४८३७ ११/१७/२०७८ खम्बा सिं थोकर तामाङ मोरङ बुढिगंगा View
3291 ४८३६ ११/१७/२०७८ उमेश तामाङ सिन्धुली तिनपाटन View
3290 ४८२४ ११/१७/२०७८ उमेश तामाङ सिन्धुली तिनपाटन View
3289 ४८२३ ११/१७/२०७८ सुशिला तामाङ खोखलढुंगा खिजिदेम्बा View
3288 ४८२२ ११/१७/२०७८ पानीराज बोम्जन तामाङ सिन्धुली मरिण View
3287 ४८२१ ११/१७/२०७८ बिनुका लामा तामाङ सिन्धुली कमलामाई View
3286 ४८२० ११/१७/२०७८ देवबहादुर गोले तामाङ सिन्धुली कमलामाई View
3285 ४८१९ ११/१७/२०७८ सम्झना भोलन तामाङ सिन्धुली घ्याङलेख View
3284 ४८१८ ११/१६/२०७८ धर्म बहादुर तामाङ तेह्राथुम View
3283 ४८१७ ११/१६/२०७८ हेम प्रसाद तामाङ तेह्राथुम View
3282 ४८१६ ११/१६/२०७८ प्रेमलाल तामाङ तेह्राथुम View
3281 ४८१५ ११/१६/२०७८ लिलम बहादुर तामाङ तेह्राथुम View
3280 ४८१४ ११/१६/२०७८ कृष्ण बहादुर तामाङ तेह्राथुम View
3279 ४८१३ ११/१६/२०७८ डम्बर बहादुर तामाङ तेह्राथुम View
3278 ४८१२ ११/१६/२०७८ झप्ट बहादुर तामाङ तेह्राथुम View
3277 ४८११ ११/१६/२०७८ डिक बहादुर तामाङ तेह्राथुम View
3276 ४८१० ११/१६/२०७८ डम्बर बहादर तामाङ तेह्राथुम View
3275 ४८०९ ११/१६/२०७८ धिरमान तामाङ तेह्राथुम View
3274 ४८०८ ११/१६/२०७८ टेक बहादुर तामाङ View
3273 ४८०७ ११/१६/२०७८ रबिना कुमारी बोम्जन सर्लाही इश्वरपुर १३ View
3272 ४८०६ ११/१५/२०७८ निशा थिङ चितवन राप्ती View
3271 ४८०५ ११/१५/२०७८ बाबुलाल थिङ चितवन View
3270 ४८०४ ११/१५/२०७८ बिष्णु कमारी तामाङ चितवन View
3269 ४८०३ ११/१५/२०७८ अनुकूल तामाङ सर्लाही लालबन्दी View
3268 ४८०२ ११/१५/२०७८ जीत बहादुर तामाङ View
3267 ४८०१ ११/१५/२०७८ शुक्र तामाङ दोलखा View
3266 ४८०० ११/१५/२०७८ मिन्डु योन्जन सिन्धुपाल्चोक View
3265 ४७९९ ११/१५/२०७८ धर्म बहादुर डुम्जन उदयपुर View
3264 ४७९८ ११/१५/२०७८ पाल्देन योन्जन कास्की ९८५६०२७३९५ View
3263 ४७९७ ११/१५/२०७८ सिर्जना लामा धन बहादुर तामाङ काभ्रे बनेपा View
3262 ४७९६ ११/१५/२०७८ बिनिता थोकर सञ्जिव तामाङ काभ्रे पनौती View
3261 ४७९५ ११/१५/२०७८ सन्त बहादुर तामाङ कृष्ण बहादुर तामाङ काभ्रे पनौती View
3260 ४७९४ ११/१५/२०७८ विमला माया लोप्चन नानीलाल लोप्चन काभ्रे खानिखोला View
3259 ४७९३ ११/१५/२०७८ सन्जिव बज्यू शंकर बहादुर बज्यू काभ्रे खानिखोला View
3258 ४७९२ ११/१५/२०७८ इकमान लामा बीर बहादुर वाइबा काभ्रे खानिखोला View
3257 ४७९१ ११/१५/२०७८ सरस्वती लामा बुद्धिमान तामाङ काभ्रे धुलिखेल View
3256 ४७९० ११/१५/२०७८ सुभद्र तामाङ निर बहादुर तामाङ काभ्रे नमोबुद्ध View
3255 ४७८९ ११/१५/२०७८ उर्मिला स्याङ्तान लिला बहादुर लामा काभ्रे रोशी १२ View
3254 ४७८८ ११/१५/२०७८ राज कुमार तामाङ मैत सिंह तामाङ काभ्रे मण्डनदेउपुर ९८४१००४७८९ View
3253 ४७८७ ११/१५/२०७८ कमल बहादुर तामाङ मान बहादुर तामाङ काभ्रे तेमाल ९८४१०४५२९४ View
3252 ४७८६ ११/१५/२०७८ सोम बहादुर तामाङ सूर्य बहादुर तामाङ सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची ९८५१००२६५६ View
3251 ४७८५ ११/१५/२०७८ विजय मुक्तान मह मुक्तान ललितपुर महालक्ष्मी ९८५१०२७०७६ View
3250 ४७८४ ११/१५/२०७८ बल बहादुर तामाङ काली बहदुर तामाङ सुनसरी इटहरी ९८४२१९१२२० View
3249 ४७८३ ११/१५/२०७८ टंक प्रसाद तामाङ प्रतिमान तामाङ सुनसरी इटहरी ९८१३८४८३८४ View
3248 ४७८२ ११/१५/२०७८ निजल लामा विष्णुलाल तामाङ पर्सा ठोरी ९८६००६४८२ View
3247 ४७८१ ११/१४/२०७८ चन्द्र लाल तामाङ हर्कलाल तामाङ सिन्धुपाल्चोक जुगल ९८४८७५७५८२ View
3246 ४७८० ११/१४/२०७८ प्रेम तामाङ पेमादोर्जे लामा सिन्धुपाल्चोक जुगल ९८५१०३०४०२ View
3245 ४७७९ ११/१४/२०७८ रमेश गोले सुनलाल गोले रौतहट चन्द्रपुर ९८५११०२३५६ View
3244 ४७७८ ११/१४/२०७८ ललिता कुमारी लामा सोम बहादुर लामा रौतहट फतुवा विजय ११ ९८४७७८३३४८ View
3243 ४७७७ ११/१४/२०७८ मिङ्मा लामा काभ्रे तेमाल ९८४९६८२१०७ View
3242 ४७७६ ११/१४/२०७८ पेमा लामा काभ्रे रोशी ९८४११०२५७१ View
3241 ४७७५ ११/१४/२०७८ अन्जु डिमडोङ श्री बहादुर डिमडोङ सिन्धुली कमलामाई ९८४४२५१६८८ View
3240 ४७७४ ११/१४/२०७८ नेत्र बहादुर तामाङ दमै तामाङ सिन्धुपाल्चोक इन्द्रवती ९८५११३०५२५ View
3239 ४७७३ ११/१४/२०७८ जगतमान लामा दोङ गुन्जमान दोङ काभ्रे तेमाल ९८५१०५४१०४ View
3238 ४७७२ ११/१३/२०७८ रबिना कुमारी बोम्जन गोपाल बहादुर बोम्जन सर्लाही ईश्वरपुर १३ View
3237 ४७७१ ११/१२/२०७८ जयराज योन्जन टेक बहादुर तामाङ भोजपुर भोजपुर ९८५१०५०५६६ View
3236 ४७७० ११/११/२०७८ सुजन तामाङ मोरङ View
3235 ४७६९ ११/११/२०७८ अन्जली गोले तामाङ मकवानपुर View
3234 ४७६८ ११/११/२०७८ तृष्णा तामाङ सुनसरी View
3233 ४७६७ ११/११/२०७८ जुनुमाया तामाङ रसुवा View
3232 ४७६६ ११/११/२०७८ सोनाम लामा सिन्धुपाल्चोक View
3231 ४७६५ ११/११/२०७८ अनिश तामाङ नुवाकोट View
3230 ४७६४ ११/११/२०७८ प्रेम बहादुर लामा नुवाकोट View
3229 ४७६३ ११/११/२०७८ राजमान स्याङ्बो बारा View
3228 ४७६२ ११/११/२०७८ पेमादोर्जे लामा सिन्धुपाल्चोक View
3227 ४७६१ ११/११/२०७८ बिनोद कुमार घिसिङ सिन्धुली View
3226 ४७६० ११/११/२०७८ पासाङ दोर्जे लामा काभ्रे View
3225 ४७५९ ११/११/२०७८ तोक बहादुर तामाङ सिन्धुपाल्चोक View
3224 ४७५८ ११/११/२०७८ डम्बर बहादुर तामाङ झापा View
3223 ४७५७ ११/११/२०७८ बसन्ती योन्जन तामाङ रामेछाप View
3222 ४७५६ ११/११/२०७८ सुन बहादुर तामाङ धादिङ View
3221 ४७५५ ११/११/२०७८ ख्रिष्टमाया तामाङ धादिङ View
3220 ४७५४ ११/११/२०७८ प्रेम बहादुर तामाङ ललितपुर View
3219 ४७५३ ११/११/२०७८ धन बहादुर ग्लान धनुषा View
3218 ४७५२ ११/११/२०७८ बुम्बा लामा लो काभ्रे View
3217 ४७५१ ११/११/२०७८ इन्द्रमाया तामाङ लाल बहादुर तामाङ सुनसरी इटहरी View
3216 ४७५० ११/०८/२०७८ तीर्थमाया लामा बाघ सिंह लामा काभ्रे सिसाखानी View
3215 ४७४९ ११/०३/२०७८ बुद्धिमान तामाङ प्रेम बहादुर तामाङ सिन्धुपाल्चोक बागमती View
3214 ४७४८ ११/०३/२०७८ मान कुमारी स्याङ्तान कृष्ण बहादुर तामाङ भद्रकाली View
3213 ४७४७ ११/०३/२०७८ सुकुरानी तामाङ काजी तामाङ सोलुखुम्बु दुधकुण्ड View
3212 ४७४६ १०/०९/२०७८ लिला बहादुर स्याङ्तान ज्ञान बहादुर स्याङ्तान काभ्रे बेथानचौक ९८४९३३३०३४ View
3211 ४७४३ १०/०४/२०७८ हिरामाया लोप्चन कृष्ण बहादुर मुक्तान चितवन कोराक View
3210 ४७४२ १०/०३/२०७८ अविरल वाइबा चक्रबहादर तामाङ सोलखम्ब दधकोशी ९८४९२२०९४० View
3209 ४७४१ १०/०३/२०७८ सानुमाया वाईबा फर्बा तामाङ सोलखम्ब दधकण्ड ९८६२९९६५९९ View
3208 ४७४० ०९/३०/२०७८ पदम स्याङ्बो कुल बहादुर स्याङ्बो संखुवासभा सभापोखरी View
3207 ४७३९ ०९/३०/२०७८ संजीव स्याङ्बो नर बहादुर स्याङ्बो संखुवासभा सभापोखरी View
3206 ४७३८ ०९/३०/२०७८ कमल स्याङ्बो सिंग बहादुर स्याङ्बो संखुवासभा सभापोखरी View
3205 ४७३७ ०९/३०/२०७८ राम बहादुर स्याङ्बो सिङमान स्याङ्बो संखुवासभा सभापोखरी View
3204 ४७३६ ०९/३०/२०७८ बुद्धिमान गोले दोर्जे गोले संखुवासभा पाँचखपन View
3203 ४७३५ ०९/३०/२०७८ मन बहादुर गोले सोना छिरिङ गोले संखुवासभा सभापोखरी View
3202 ४७३४ ०९/०१/२०७८ रामकुमारी तामाङ राम बहादुर पाख्रिन मोरङ पथरी View
3201 ४७३३ ०९/०१/२०७८ फुर्वा लामा जगत बहादुर लामा मोरङ पथरी View
3200 ४७३२ ०९/०१/२०७८ टीका तामाङ जंगमान तामाङ मोरङ पथरी ९८०८९८८६९९ View
3199 ४७३१ ०८/२७/२०७८ कर्ण बहादुर मोक्तान ल दोर्जे मोक्तान रामेछाप दोरम्बा ९८४११८९९१९ View
3198 ४७३० ०८/२४/२०७८ होमलाल घिसिङ बम बहादुर तामाङ सिन्धुली दुधौली १२ ९८६१८७७०६७ View
3197 ४७२९ ०८/१९/२०७८ भीम तामाङ मान बहादुर तामाङ सुनसरी इटहरी View
3196 ४७२८ ०८/०१/२०७८ माया तामाङ पासाङ तेम्बा तामाङ सिन्धुपाल्चोक मार्मिङ View
3195 ४७२७ ०८/०१/२०७८ आइती तामाङ बुद्धमान तामाङ भक्तपुर नगरकोट View
3194 ४७२६ ०७/१७/२०७८ नरे तामाङ दोम्बा तामाङ नुवाकोट किस्पाङ View
3193 ४७२५ ०७/१७/२०७८ मञ्जुकुमारी तामाङ बुद्धिमान तामाङ View
3192 ४७२४ ०७/१७/२०७८ आस बहादुर तामाङ धन बहादुर तामाङ View
3191 ४७२३ ०७/१७/२०७८ राजन तामाङ गंगा बहादुर तामाङ View
3190 ४७२२ ०७/१७/२०७८ सन्तोष कुमार तामाङ धन बहादुर तामाङ View
3189 ४७२१ ०७/१७/२०७८ उत्तर कुमार तामाङ सल बहादुर तामाङ View
3188 ४७२० ०७/१७/२०७८ सुम लामा तामाङ शेर बहादुर तामाङ View
3187 ४७१९ ०७/१७/२०७८ सम्सेर बहादुर तामाङ बहादुर तामाङ View
3186 ४७१८ ०७/१७/२०७८ छत्र बहादुर तामाङ श्याम बहादुर तामाङ View
3185 ४७१७ ०७/१७/२०७८ बुद्ध तामाङ गंगाबहादुर तामाङ View
3184 ४७१६ ०७/१७/२०७८ काले तामाङ लालबहादुर तामाङ View
3183 ४७१५ ०७/१७/२०७८ सन्तमान तामाङ गंगाबहादुर तामाङ View
3182 ४७१४ ०७/१७/२०७८ मैत सिं तामाङ पृथ बहादुर तामाङ View
3181 ४७१३ ०७/१७/२०७८ विशाल तामाङ अमर तामाङ View
3180 ४७१२ ०७/१७/२०७८ तिर्थ बहादुर तामाङ राम बहादुर तामाङ View
3179 ४७११ ०७/१७/२०७८ अनिल तामाङ राम बहादुर तामाङ View
3178 ४७१० ०७/१७/२०७८ भक्त बहादुर तामाङ पृथ्वी बहादर तामाङ View
3177 ४७०९ ०७/११/२०७८ हिमा माया तामाङ श्रीमान रुद्र तामाङ इटहरीबाट View
3176 ४७०८ ०७/११/२०७८ सस्मिता लामा मिन बहादुर लामा चपनी भद्र्काली काठमाण्डौ ९८०८८१८११५ View
3175 ४७०७ ०७/११/२०७८ गजरा ब्लोन तामाङ सेमन तामाङ नुवाकोट म्यागाङ ७७७६५४८३ View
3174 ४७०६ ०७/११/२०७८ मोहन सिं तामाङ जित बहादुर तामाङ धादिङ निलकण्ठ १४ ३०१००७४० View
3173 ४७०५ ०७/११/२०७८ रमेश तामाङ लेम्फ तामाङ नुवाकोट म्यागाङ ३३२५३७३३ View
3172 ४७०४ ०७/११/२०७८ सन्त लाल तामाङ केवाङ तामाङ नवाकोट म्यागाङ ३३१३०३७४ View
3171 ४७०३ ०७/११/२०७८ प्रमिला तामाङ तखत बहादुर तामाङ मोरङ मोरङ ७०६०३०३३ View
3170 ४७०२ ०७/११/२०७८ श्रीराम मोक्तोन लामा म्हेन्दो लामा मकवानपुर हेटौडा १५ View
3169 ४७०१ ०७/११/२०७८ शंकराम तामाङ मन्ज तामाङ धादिङ गांगजमना View
3168 ४७०० ०७/११/२०७८ कविता लामा लाल बहादुर थिङ चितवन पिप्ले View
3167 ४६९९ ०७/११/२०७८ विजय तामाङ भिम बहादुर तामाङ रामेछाप डढुवा ९७४५०१५१६५ View
3166 ४६९८ ०७/११/२०७८ दिल बहादुर स्याङतान चित्र सिङ तामाङ संखुवासभा सभापोखरी View
3165 ४६९७ ०७/०८/२०७८ मणि कुमार पाख्रीन लंक बहादुर पाखीन संखुवासभा सभापोखरी ९८६३७११२५२ View
3164 ४६९६ ०७/०८/२०७८ मन राज ख्यम्बा हर्कवीर ख्यम्बा संखुवासभा सभापोखरी View
3163 ४६९५ ०७/०८/२०७८ भिम बहादुर पाख्रीन लक्षम पाख्रीन संखुवासभा सभापोखरी ९८४२९६२७८४ View
3162 ४६९४ ०६/२१/२०७८ चन्द्र कुमार पाख्रीन मकर ध्वज पाख्रीन संखुवासभा सभापोखरी View
3161 ४६९३ ०६/२१/२०७८ शम्शेर योन्जन चन्द्र कवेर योन्जन संखवासभा पाँचखपन View
3160 ४६९२ ०६/२१/२०७८ सन्तविर डम्जन रत्न बहादुर डम्जन संखुवासभा सभापोखरी View
3159 ४६९१ ०६/२१/२०७८ नारायण स्यङवा इन्द्र बहादर ख्यङवा संखुवासभा सभापोखरी View
3158 ४६९० ०६/१५/२०७८ सन्दर तामाङ दिप बहादर तामाङ लकला खम्ब पासाल्हाम View
3157 ४६८९ ०६/१५/२०७८ मेखरान तामाङ होम तामाङ थलङ दधकोशी View
3156 ४६८८ ०६/१५/२०७८ लामा दोर्जी तामाङ ङवाङ तामाङ सोलदधकण्ड ६ View
3155 ४६८७ ०६/१५/२०७८ पिर्थीमाया तामाङ लाटुन तामाङ सोलदधकण्ड ९ View
3154 ४६८६ ०६/१५/२०७८ शक्रम तामाङ लाक्पा तामाङ सोलदधकण्ड ५ View
3153 ४६८५ ०६/१५/२०७८ पेम्बा तामाङ लाकपा तामाङ सोलदधकण्ड ५ View
3152 ४६८४ ०६/१५/२०७८ तेज बहादुर तामाङ गितमान तामाङ सोलदधकण्ड ५ View
3151 ४६८३ ०६/१५/२०७८ केश्लास तामाङ एक बहादुर तामाङ माप्य दधकोशी ४ View
3150 ४६८२ ०६/०६/२०७८ पेम्बा ल्हाम तामाङ View
3149 ४६८१ ०६/०६/२०७८ गीता तामाङ नर बहादुर तामाङ रामेछाप View
3148 ४६८० ०६/०६/२०७८ डोमा तामाङ संख वीर तामाङ सोलखुम्ब दधकुण्ड View
3147 ४६७९ ०६/०६/२०७८ दावा जाङमु तामाङ ङिमा होगी तामाङ सोलखुम्ब दधकुण्ड View
3146 ४६७८ ०५/३१/२०७८ देवेन्द्र कुमार सिङतान दिल बहादुर सिंतान ललितपुर डुकछाप View
3145 ४६७७ ०५/२५/२०७८ किष्णु माया तामाङ त्रिटे तामाङ सिपा. सिम्पल काभ्रे View
3144 ४६७६ ०५/२५/२०७८ किष्ण माया लामा कृष्ण ब. लामा काभ्र े छत्रेबास View
3143 ४६७५ ०५/२५/२०७८ दिक तामाङ पेम्बा दोर्जे तामाङ सोल सल्लेरी View
3142 ४६७४ ०५/२५/२०७८ कमला तामाङ डिल्ली ब. लामा नवाकोट पँच कन्या View
3141 ४६७३ ०५/२५/२०७८ पासाङ लम तामाङ फर्वा तामाङ सोल दधकण्डड View
3140 ४६७२ ०५/२५/२०७८ वबिता तामाङ रामेछाप दोरम्बा View
3139 ४६७१ ०५/२५/२०७८ फुल माया तामाङ तेन्खेन तामाङ रसवा स्याफ्र View
3138 ४६७० ०५/२५/२०७८ दावा ग्याल्वो तामाङ ङामा दोर्जे तामाङ सोल सल्लेरी View
3137 ४६६९ ०५/१७/२०७८ पुर्ण बहादुर तामाङ राम बहादुर तामाङ नुवाकोट सर्यगढी View
3136 ४६६८ ०४/२८/२०७८ चन्द्र बहादुर तामाङ नारायम तामाङ उदयपुर चौध्रदण्डी गढी View
3135 ४६६७ ०४/२६/२०७८ मन बहादुर तामाङ जित बहादुर तामाङ संखुवासभा सभापोखरी View
3134 ४६६६ ०४/२६/२०७८ गंगा बहादुर मोक्तान धन बहादुर मोक्तान संखुवासभा पाँचपोखरी View
3133 ४६६५ ०४/२६/२०७८ केशारी माया तामाङ विर बहादुर लो संखुवासभा पाँचपोखरी View
3132 ४६६४ ०४/२४/२०७८ बसन्त कुमार तामाङ वाइनी तामाङ संखुवासभा मकाल View
3131 ४६६३ ०४/२४/२०७८ गोपाल तामाङ कृष्ण बहादुर तामाङ संखुवासभा मकाल View
3130 ४६६२ ०४/२४/२०७८ मन कुमार कुलमान तामाङ संखुवासभा मकाल View
3129 ४६६१ ०४/१८/२०७८ मृगलाल तामाङ जीत बहादुर तामाङ सिन्धपालचोक बाह्रविस View
3128 ४६६० ०४/१५/२०७८ शान्ति लामा गुरुङ नेम बहादुर लामा नुवाकोट म्यागाङ View
3127 ४६५९ ०३/०८/२०७८ हेवकला लामा किताप सिं लामा काठमाण्डौ कामन. १० View
3126 ४६५८ ०३/०८/२०७८ निश्चल पाख्रीन त्रिरन्त पाख्रीन काठमाण्डौ कामन. १० View
3125 ४६५७ ०१/०९/२०७८ विक्रम घलान चन्द्र बहादुर घलान मकवानपुर थाहा View
3124 ४६५६ ०१/०९/२०७८ अर्जुन तामाङ इर लामा तामाङ नुवाकोट दप्चेश्वर View
3123 ४६५५ ०१/०९/२०७८ छिरिङ लामा निमा लामा View
3122 ४६५४ ०१/०९/२०७८ विवेक तामाङ राम कुमार तामाङ View
3121 ४६५३ ०१/०९/२०७८ रमेश गोले पदम बहादुर गोले सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची View
3120 ४६५२ ०१/०९/२०७८ जमुना वाईबा भरत सिं वाईबा रामेछाप मन्थली १४ View
3119 ४६५१ ०१/०९/२०७८ नरध्वज तामाङ जित बहादुर तामाङ काभ्रे तेमाल View
3118 ४६५० ०१/०८/२०७८ लाल माया लामा तिर्थ बहादुर लामा काभ्रे भुम्लु १० View
3117 ४६४९ ०१/०६/२०७८ सविता मगर तामाङ उदयपुर कटारी न.पा. View
3116 ४६४८ ०१/०६/२०७८ अमित तामाङ उदयपुर त्री.न.पा. ११ View
3115 ४६४७ ०१/०६/२०७८ सम्झना कु. तामाङ उदयपुर त्री.न.पा. १० View
3114 ४६४६ ०१/०६/२०७८ राज कुमारी तामाङ उदयपुर कटारी न.पा. View
3113 ४६४५ ०१/०६/२०७८ राजीव तामाङ उदयपुर कटारी न.पा. View
3112 ४६४४ ०१/०६/२०७८ माला तामाङ कटारी न.पा. View
3111 ४६४३ ०१/०६/२०७८ विश्वराज तामाङ उदयपुर त्रि.न.पा.१० View
3110 ४६४२ ०१/०६/२०७८ निरज घिसिङ(तामाङ) उदयपुर चौ.न.पा. View
3109 ४६४१ ०१/०६/२०७८ सर्य बहादुर तामाङ उदयपुर चौ.न.पा. View
3108 ४६४० ०१/०६/२०७८ मिठ्ठी माया तामाङ उदयपुर वे.न.पा. View
3107 ४६३९ ०१/०६/२०७८ मिश्रा कु.खट्टका तामाङ उदयपुर चौ.न.पा. View
3106 ४६३८ ०१/०६/२०७८ उपेन्द्र तामाङ उदयपुर त्रि.न.पा. १६् View
3105 ४६३७ ०१/०६/२०७८ दिपक कुमार तामाङ उदयपुर उदयपुरगढी View
3104 ४६३६ ०१/०६/२०७८ यम बहादुर तामाङ उदयपुर त्रि.न.पा. १० View
3103 ४६३५ ०१/०६/२०७८ फणिन्द्र तामाङ उदयपर उदयपुरगढी View
3102 ४६३४ १२/२५/२०७७ बद्री तामाङ सरन बहादुर तामाङ सुनसरी धरान View
3101 ४६३३ १२/२५/२०७७ लक्ष्मी प्रसाद तामाङ करसिं तामाङ सुनसरी धरान View
3100 ४६३२ १२/२५/२०७७ सपन कुमार योञ्जन पदम बहादुर तामाङ सुनसरी धरान View
3099 ४६३१ १२/२५/२०७७ पृथी बहादुर तामाङ हर्क तामाङ सुनसरी धरान १७ View
3098 ४६३० १२/२५/२०७७ जिरमान तामाङ विर्ष बहादुर तामाङ सुनसरी धरान १६ View
3097 ४६२९ १२/२५/२०७७ बिमला तामाङ हर्क बहादुर तामाङ मोरङ केरमबारी View
3096 ४६२८ १२/२५/२०७७ अमिला तामाङ पंच तामाङ धादिङ नेत्रावतीडब्जोङ३ View
3095 ४६२७ १२/२५/२०७७ आरती गुरुङ तामाङ सु्र्य बहादुर गुरुङ धादिङ खनियाबास View
3094 ४६२६ १२/२३/२०७७ डम्बर तामाङ घिसिङ सेल डोर्जे तामाङ सर्लाही हरिपुर View
3093 ४६२५ १२/२३/२०७७ राजाराम लो बेद बहादुर लो मकवानपुर इन्द्रसरोवर View
3092 ४६२४ १२/२३/२०७७ गोकुल तामाङ टेक बहादुर तामाङ सि.पा. चौतारा View
3091 ४६२३ १२/२३/२०७७ मुना तामाङ नुवाकोट ताडी View
3090 ४६२२ १२/२३/२०७७ तिर्थलाल बम्जन सेते बम्जन सिन्धुली हरिहरपर View
3089 ४६२१ १२/२३/२०७७ विष्णु लाल घिसिङ हरिनाथ घिसिङ ललितपुर कोन्ज्योसोम View
3088 ४६२० १२/२३/२०७७ सीताराम थोकर लाल बहादुर थोकर हेटौडा गढिगाँउ View
3087 ४६१९ १२/२३/२०७७ तब बहादुर मोक्तान कृष्ण बहादुर तामाङ सिन्धुली क्यानेश्वर View
3086 ४६१८ १२/२३/२०७७ छेसाङ लामा तामाङ मरु लामा तामाङ नुवाकोट किस्पाङ View
3085 ४६१७ १२/२३/२०७७ राम कुमार तितङ नेमा लामा काभ्रे धुम्लो View
3084 ४६१६ १२/२३/२०७७ सुशान तामाङ सुकुमान तामाङ सि.पा. इचोक View
3083 ४६१५ १२/२३/२०७७ झलक जीत तामाङ इन्द्रजित तामाङ काभ्रे तेमाल View
3082 ४६१४ १२/२३/२०७७ सुमिता घिसिङ तामाङ अकल बहादुर तामाङ रामेछाप मन्थली View
3081 ४६१३ १२/२३/२०७७ बुध माया थिङ आइतमान थिङ रसवा सरमथली View
3080 ४६१२ १२/२३/२०७७ सलिना घिसिङ गोपाल तामाङ बारा निजगढ १३ View
3079 ४६११ १२/२३/२०७७ छिरिङ माया तामाङ सेरप सिं सिंङतान बारा निजगढ १० View
3078 ४६१० १२/२३/२०७७ बलराम तामाङ बद्वी सिं तामाङ दाधिङ गंगाजमुना View
3077 ४६०९ १२/२२/२०७७ बसुमाया तामाङ बद्वी सिं तामाङ धादिङ गंगाजमुना View
3076 ४६०८ १२/२१/२०७७ अन्जना तामाङ आइतराम तामाङ धादिङ नेत्रावती View
3075 ४६०७ १२/२१/२०७७ मानासिंङ तामाङ मेङरोङ तामाङ धादिङ नेत्रावती View
3074 ४६०६ १२/२१/२०७७ ममता तामाङ आइताराम तामाङ धादिङ नेत्रावती View
3073 ४६०५ १२/२१/२०७७ चन्द्र बहादुर तामाङ सर्य बहादुर तामाङ धादिङ ज्वालामुखी View
3072 ४६०४ १२/२१/२०७७ अन्जना तामाङ कमल बहादर तामाङ धादिङ नेत्रावती डब्जोङ View
3071 ४६०३ १२/२१/२०७७ सनमाया तामाङ धन बहादुर तामाङ धादिङ नेत्रावती डब्जोङ View
3070 ४६०२ १२/२१/२०७७ घिरान तामाङ दामि तामाङ घादिङ रुबीभ्याली View
3069 ४६०१ १२/२१/२०७७ सोबिता गुरुङ तामाङ राम बहादुर गुरुङ तामाङ घादिङ नेत्रावती डब्जोङ View
3068 ४५६८ १२/२०/२०७७ नर बहादुर तामाङ डिल बहादुर तामाङ कास्की पोखरा १२ View
3067 ४५६७ १२/२०/२०७७ पदम बहादुर तामाङ लाल बहादुर तामाङ दोलखा विगु View
3066 ४५६६ १२/२०/२०७७ सान माया थिङ तेसलाल पर्सा ठोरी View
3065 ४५६५ १२/२०/२०७७ चंखमान तामाङ इटहरी View
3064 ४५६४ १२/१९/२०७७ मिन बहादुर ल्बोन ता. काजीमान तामा काठमाण्डौ कामनपा १५ View
3063 ४५६३ १२/१९/२०७७ इन्द्रराम मोक्तान रिकमान मोक्तान रामेछाप दोरम्बा View
3062 ४५६२ १२/१९/२०७७ बर्मा लामा बल बहादुर दोलखा मेलङ View
3061 ४५६१ १२/१९/२०७७ घेडुप तामाङ टेकन सिं तामाङ काभ्रे नमोबद्व View
3060 ४५६० १२/१९/२०७७ सुनिता लामा हिराकाजी लामा काभ्रे नमोबद्व View
3059 ४५५९ १२/१९/२०७७ निमो साङमो तामाङ असल तामाङ सिन्धपाल्चोक जगल View
3058 ४५५८ १२/१९/२०७७ फुलकाजी तामाङ मानविर तामाङ सिन्धुपाल्चोक जगल View
3057 ४५५७ १२/१८/२०७७ ईन्द्र बहादुर तामाङ कामी सिं तामाङ काभ्रे तेमाल View
3056 ४५५६ १२/१८/२०७७ अस्मिता लामा विकास लामा सिपा चौतारासाँगाचोकगढी१ View
3055 View
3054 ४५५५ १२/१८/२०७७ प्रविन लामा कुल बहादुर तामाङ सिप चौतारासाँगाचोकगढी१२ View
3053 ४५५४ १२/१८/२०७७ लाल कमारी लामा इन्द्रमान लामा महोत्तरी र्गौशाला View
3052 ४५५३ १२/१८/२०७७ मन माया घिसिङ सोम ब. मोक्तान महोत्तरी बर्दिबास View
3051 ४५५२ १२/१८/२०७७ प्रेम ध्वज लामा भुवन ध्वज लामा महोत्तरी बर्दिबास १० View
3050 ५६५१ १२/१८/२०७७ राधा माया थिङ विनाश कु. थिङ महोत्तरी बर्दिबास १० View
3049 ४५५० १२/१८/२०७७ जिवन कुमार लामा श्याम प्र. तामाङ महोत्तरी बर्दिबास View
3048 ४५४९ १२/१८/२०७७ पुर्ण ब. मोक्तान लाल ब. मोक्तान महोत्तरी बर्दिबास View
3047 ४५४८ १२/१८/२०७७ मैते मोक्तान पेम्बा मोक्तान तामाङ महोत्तरी बर्दिबास View
3046 ४५४७ १२/१८/२०७७ राम्री माया तमाग्नीं बागे दोङ तमांग महोत्तरी बर्दिबास View
3045 ४५४६ १२/१८/२०७७ अशोक कुमार मक्तान डिल्ली ब. मक्तान महोत्तरी गौशाला View
3044 ४५४५ १२/१८/२०७७ दल बहादुर स्याङतान बद्वीमान स्याङतान सिन्धुली अमले View
3043 ४५४४ १२/१८/२०७७ आईत सिं तामाङ सुनलाल तामाङ काभ्रे पाँचखाल View
3042 ४५४३ १२/१८/२०७७ विष्ण माया तामाङ पुर्ण सिं तामाङ काभ्रे तेमाल View
3041 ४५४२ १२/१८/२०७७ लालकाजी तामाङ रंस बहादुर तामाङ रामेछाप खाँडादेवी View
3040 ४५४१ १२/१८/२०७७ हस्त बहादुर तामाङ कामी सिं तामाङ काभ्रे तेमाल View
3039 ४५४० १२/१८/२०७७ संङलाल घिसिङ भिम बहादुर घिसिङ दोलखा सैलङ View
3038 ४५३९ १२/१८/२०७७ बिजय लामा माइला लामा काभ्रे तिमाल View
3037 ४५३८ १२/१८/२०७७ बिनोद कुमार लामा लिला बहादुर लामा नुवाकोट ककनी View
3036 ४५३७ १२/१८/२०७७ सरोज कुमार लामा लाल बहादुर तामाङ ललितपुर बङमती View
3035 ४५३६ १२/१८/२०७७ लोमसाङ ब्लोन खिल बहादुर भुलुन ललितपुर कोन्ज्योसोम View
3034 ४५३५ १२/१८/२०७७ राम बहादुर गोले लंक बहादुर लामा सिन्धुपाल्चोक बलेफी View
3033 ४५३४ १२/१८/२०७७ निर बहादुर ख्यङ्बा याम बहादुर तामाङ संखुवासभा सभापोखरी View
3032 ४५३३ १२/१८/२०७७ भीमबहादुर तामाङ तेज बहादुर तामाङ संखुवासभा सभापोखरी View
3031 ४५३२ १२/१८/२०७७ रनमाया स्याङ्बो फर्वा सिं तामाङ संखुवासभा सभापोखरी View
3030 ४५३१ १२/१८/२०७७ भोजकुमार स्याङ्बो फुर्वा सिं तामाङ संखुवासभा सभापोखरी View
3029 ४५३० १२/१८/२०७७ गोपाल गोम्देन कालमान तामाङ संखुवासभा सभापोखरी View
3028 ४५२९ १२/१८/२०७७ दर्गामान तामाङ फर्बा सिं तामाङ संखुवासभा सभापोखरी View
3027 ४५२८ १२/१८/२०७७ प्रवेश तामाङ View
3026 ४५२७ १२/१८/२०७७ रविन तामाङ View
3025 ४५२६ १२/१८/२०७७ प्रकाश स्याङ्बो गणेश कुमार स्याङ्बो संखुवासभा सभापोखरी View
3024 ४५२५ १२/१८/२०७७ मन कुमार ख्यङ्बा मान बहादुर ख्यङु्बा संखुवासभा सभापोखरी View
3023 ४५२४ १२/१८/२०७७ पवित्रा पाख्रिन View
3022 ४५२३ १२/१८/२०७७ सुकमाया गोले याङदोर्जे तामाङ संखुवासभा सभापोखरी View
3021 ४५२२ १२/१८/२०७७ बिन्दा मोक्तान चन्द्र बहादुर तामाङ संखुवासभा पाँचखपन View
3020 ४५२१ १२/१८/२०७७ पदम बहादुर तामाङ टेक बहादुर तामाङ संखुवासभा सभापोखरी View
3019 ४५२० १२/१८/२०७७ कालुमान गोम्देन बम बहादुर तामाङ संखुवासभा सभापोखरी View
3018 ४५१९ १२/१८/२०७७ सुरेन्द्र तामाङ मन बहादुर तामाङ संखुवासभा सभापोखरी View
3017 ४५१८ १२/१८/२०७७ मदन गोम्देन मन बहादुर तामाङ संखुवासभा सभापोखरी View
3016 ४५१७ १२/१८/२०७७ सबिना लामा काठमाडौ रामकोट View
3015 ४५१६ १२/१८/२०७७ महोदय वाइबा लामा कृष्ण बहादुर तामाङ काठमाडौ नागार्जुन View
3014 ४५१५ १२/१८/२०७७ राम बहादुर घिसिङ टुल्के घिसिङ रामेछाप रामेछाप View
3013 ४५१४ १२/१८/२०७७ चित्र बहादुर तामाङ दोर्जे तामाङ रामेछाप View
3012 ४५१३ १२/१८/२०७७ बसन्ती माया तामाङ बसन्त गुरुङ धादिङ नेत्रवती डब्जो View
3011 ४५१२ १२/१८/२०७७ मैया तामाङ सानुतामाङ काठमाडौं तार्केश्वर View
3010 ४५११ १२/१८/२०७७ टेकबहादुर तामाङ पुर्ण बहादुर तामाङ धादिङ नेत्रवती डब्जो View
3009 ४५१० १२/१७/२०७७ धन बहादुर तामाङ शेर बहादुर तामाङ धादिङ नेत्रवती डब्जो View
3008 ४५०९ १२/१७/२०७७ आकाश तामाङ शान्त बहादुर तामाङ धादिङ नेत्रवती डब्जोङ View
3007 ४५०८ १२/१७/२०७७ तिर्थामाया तामाङ तिलामाया तामाङ मकवानपुर हेटौडा १० View
3006 ४५०७ १२/१७/२०७७ बिनिता तामाङ कामी सिं तामाङ धादिङ नेत्रवती डब्जोङ View
3005 ४५०६ १२/१७/२०७७ सेक्केमान तामाङ खर्क बहादुर तामाङ धादिङ खनियाबास View
3004 ४५०५ १२/१७/२०७७ कान्छा तामाङ गनी तामाङ धादिङ खनियाबास View
3003 ४५०४ १२/१७/२०७७ नेमाजोम तामाङ कमन बहादुर तामाङ धादिङ खनियाबास View
3002 ४५०३ १२/१७/२०७७ पंथ तामाङ साङ लामा तामाङ धादिङ खनियाबास View
3001 ४५०२ १२/१७/२०७७ उर्मिला तामाङ सिंग बहादुर तामाङ धादिङ नेत्रवती डब्जोङ View
3000 ४५०१ १२/१७/२०७७ राज बहादुर तामाङ ढङ तामाङ धादिङ खनियाबास View
2999 ४५०० १२/१७/२०७७ चिप्पी तामाङ तिल बहादुर तामाङ धादिङ रुबीभ्याली View
2998 ४४९९ १२/१७/२०७७ खुपी कुमारी तामाङ बुद्धि बहादुर तामाङ धादिङ खनियाबास View
2997 ४४९८ १२/१७/२०७७ गोपाल बहादुर तामाङ धन लामा तामाङ धादिङ ज्वालामुखी View
2996 ४४९७ १२/१७/२०७७ निर्मला गुरुङ तामाङ शेर बहादुर गुरुङ धादिङ गंगाजमुना View
2995 ४४७६ १२/१७/२०७७ कुमार सिंह घिसिङ दर्व सिं घिसिङ काठमाडौ कामनपा १५ View
2994 ४४७५ १२/१७/२०७७ धन बहादुर तामाङ दिप बहादुर तामाङ धादिङ नेत्रवती डब्जोङ ९८४००६५७५९ View
2993 ४४७४ १२/१६/२०७७ एक्का बहादुर दोङ मकवानपुर बागमती View
2992 ४४७३ १२/१६/२०७७ मिना थिङ मकवानपुर हेटौडा उपनपा View
2991 ४४७२ १२/१६/२०७७ सुकुराम तामाङ जय बहादुर तामाङ नुवाकोट सिवपुरी १ ९८५१०४५८५ View
2990 ४४७१ १२/१६/२०७७ सुबिन तामाङ धन बहादुर तामाङ नुवाकोट म्यागाङ ६ ९८५१०५३२९१ View
2989 ४४७० १२/१६/२०७७ फुलकाजी स्याङ्बो माइला स्याङ्बो सिन्धुपाल्चोक जगल २ ९८४१३४००९३ View
2988 ४४६९ १२/१६/२०७७ सोम बहादुर तामाङ तिर्थ बहादुर तामाङ सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची ९ ९८५१००२६५ View
2987 ४४६८ १२/१६/२०७७ चतुरमान बल शुकमान तामाङ काठमाडौं चन्द्रागिरी ३ ९८४१३२४९४४ View
2986 ४४६७ १२/१६/२०७७ बिजय लामा रत्न बहादुर लामा काठमाडौं चन्द्रागिरी ३ ९८४३७९२४३४ View
2985 ४४६६ १२/१६/२०७७ निरु घले सन्त बहादुर तामाङ काठमाडौं चन्द्रागिरी ३ ९८४९००६६८३ View
2984 ४४६५ १२/१६/२०७७ कान्छा तामाङ इन्द्र बहादुर तामाङ काभ्रे धुलिखेल १० ९८५१३१११५० View
2983 ४४६४ १२/१६/२०७७ काजिमान लामा इन्द्र बहादुर तामाङ काभ्रे धुलिखेल १० ९८४१४६१५९४ View
2982 ४४६३ १२/१६/२०७७ पाल्साङलामा डेकुकुसाङ लामा मकवानपुर पदमपोखरी ५ ९८५५०३८००४ View
2981 ४४६२ १२/१६/२०७७ बाबुलाल तामाङ मान बहादुर तामाङ तार्केश्वर २ काठमाडौं ९८४१५४७१२२ View
2980 ४४६१ १२/१६/२०७७ बेलीकुमारी लामा दध सिं तामाङ काभ्रे रोशी गापा ५ ९८६१३३२१४८ View
2979 ४४६० १२/१६/२०७७ सरिता तामा काठमाडौं तार्केश्वर२ View
2978 ४४५९ १२/१६/२०७७ सिद्वार्थ लामा तामाङ वालकृष्ण तामाङ काठमाण्डौ तार्केश्वर—२ ९८५११६३०३५ View
2977 ४४५८ १२/१५/२०७७ सुरेश लामा राम कुमार लामा पदमपोखरी—५ मकवानपुर View
2976 ४४५७ १२/१५/२०७७ वनस्तम थिङ प्रताप सिं थिङ मकवानपुर राकसीराङ—४ View
2975 ४४५६ १२/१५/२०७७ सृजना लामा प्रकाश लामा काठमाण्डौ नार्गाजन—७ ९८४१५३२९७५ View
2974 ४४५५ १२/१५/२०७७ बुद्व लाल पाख्रीन नन्दलाल पाख्रीन पर्सा ठोरी—४ ९८४३९११५९६ View
2973 ४४५४ १२/१५/२०७७ ङेमा लामा पाख्रीन विष्णु लाल तामाङ पर्सा ठोरी—४ ९८४०४९९९४४ View
2972 ४४५३ १२/१५/२०७७ सानुकान्छी तामाङनी पति राम बहादुर तामाङ पर्सा ठोरी—५ ९८१४२९६१७९ View
2971 ४४५२ १२/१५/२०७७ कान्छी माया लामा मान बहादुर ग्याव लामा पर्सा ठोरी—५ ९८०८५५६६५७ View
2970 ४४५१ १२/१५/२०७७ सागर लामा सोम बहादुर तामाङ पर्सा ठोरी—४ ९८४३९११३३२ View
2969 ४४५० १२/१५/२०७७ अष्ट बहादुर लोप्चन भिम बहादुर लोप्चन पर्सा ठोरी—५ ९८४५१८५०५० View
2968 ४४४९ १२/१५/२०७७ सीताराम तामाङ विचार लाल तामाङ रामेछाप खाँडादेवी—८ ९८५११२४५७२ View
2967 ४४४८ १२/१५/२०७७ सोम राज तामाङ योन्जन तामाङ रसुवा उत्तररगापा—१ ९८५१०५९४२४ View
2966 ४४४७ १२/१५/२०७७ असुनी तामाङ राम ब. तामाङ मकवानपुर बकैया—३ View
2965 ४४४६ १२/१५/२०७७ बसन्ती लामा पदम ब. लामा काभ्र े चौरीदेउराली—१ View
2964 ४४४५ १२/१५/२०७७ ङेमा लामा कसुङ तेम्बा लामा काभ्रे सल्लेभुम्लु—३ View
2963 ४४४४ १२/१५/२०७७ देउ कुमारी तामाङ लुक ब. तामाङ लमजुङ गोगर्ने —७ View
2962 ४४४३ १२/१५/२०७७ वीणा वाईबा श्याम ब. वाईबा मकवनपुर गोगर्ने —६ View
2961 ४४४२ १२/१५/२०७७ राजमान तामाङ राम ब. तामाङ नुवाकोट ककनी—१ View
2960 ४४४१ १२/१५/२०७७ कमला लामा तामाङ जित ब. तामाङ रामेछाप दोरम्बा—६ View
2959 ४४४० १२/१५/२०७७ युवरावज मोक्तान चक्र बहादुर तामाङ रामेछाप दोरम्बा—६ View
2958 ४४३९ १२/१५/२०७७ विपना तामाङ जिते तामाङ सिन्धुपाल्चोक इन्द्रवती—१ View
2957 ४४३८ १२/१५/२०७७ सुस्मीता खुलाल गोले हरि कृपज गोले चितवन हाडिखोला—४ View
2956 ४४३७ १२/१५/२०७७ नाम्की लामु तामाङ र्दोजे तामाङ सर्लाही डुप्चेश्वर—१२ View
2955 ४४३६ १२/१५/२०७७ सन्सरी माया तामाङ सिद्वमान घिसिङ सर्लाही इश्वर—१२ View
2954 ४४३५ १२/१५/२०७७ सुमित्रा तामाङ खड्क ब. तामाङ संखुवासमा चैनपुर—१० View
2953 ४४३४ १२/१५/२०७७ श्याम ब. तामाङ राम ब. तामाङ रामेछाप खाँडादेवी—८ View
2952 ४४३३ १२/१५/२०७७ काजी तामाङ डिम्मा दोर्जे तामाङ सोलु दुधकुण्ड—५ View
2951 ४४३२ १२/१५/२०७७ तारा तामाङ डिम्मा दोर्जे तामाङ उदयपुर पाऊहाङ—२ View
2950 ४४३१ १२/१५/२०७७ सोनी तामाङ कन्यराज तामा नुवाकोट म्यागङ—३ View
2949 ४४३० १२/१५/२०७७ पम्फ कुमारी स्याङतान शेर ब. तामाङ सर्लाही बागमति—९ View
2948 ४४२९ १२/१५/२०७७ निता लामा ब्रम्हा लामा सिन्धुपाल्चोक पाँचपोखरी—४ View
2947 ४४२८ १२/१५/२०७७ नेत्र बहादुर मोक्तान पुनरर्वास—११ कन्चनपुर View
2946 ४४२७ १२/१५/२०७७ नरबीर मोक्तान कन्चनपुर View
2945 ४४२६ १२/१५/२०७७ मनमाया तामाङ कन्चनपुर View
2944 ४४२५ १२/१५/२०७७ चमेली तामाङ कन्चनपुर View
2943 ४४२४ १२/१५/२०७७ धनवीर मोक्तान कन्चनपुर View
2942 ४४२३ १२/१५/२०७७ भिमलाल मोक्तान कन्चनपुर View
2941 ४४२२ १२/१५/२०७७ कविराम तामाङ कन्चनपुर View
2940 ४४२१ १२/१५/२०७७ सागर लामा कैलाली फुलबारी View
2939 ४४२० १२/१५/२०७७ गंगा बहादुर योञ्जन कैलाली View
2938 ४४१९ १२/१५/२०७७ नर बहादुर तामाङ कैलाली धनगढी—१२ View
2937 ४४१८ १२/१५/२०७७ विर बहादुर ला. तामाङ कैलाली धनगढी—१२ View
2936 ४४१७ १२/१५/२०७७ प्रभात लामा दावा तामाङ रसुवा आमाछोदिङ्गमो —३ ९८४५३५३९०९ View
2935 ४४१६ १२/१५/२०७७ योजम तामाङ कृष्ण बहादुर तामाङ नुवाकोट विदुर—३ ९८४७८७९६९० View
2934 ४४१५ १२/१५/२०७७ छेवाङ तेन्जीङ लामा लर्धोने लामा दोलखा शैलुङ—४ ९८४१२८१०५२ View
2933 ४४१४ १२/१५/२०७७ धावा वाङ्गेल लामा पेमा दोर्जे लामा दोलखा शैलुङ—४ ९८४१२६६५२६ View
2932 ४४१३ १२/१५/२०७७ दोर्जे तामाङ ज्ञान बहादुर तामाङ बुढानिलकण्ठ—५ काठमाण्डौ ९८४१२०८१३५ View
2931 ४४१२ १२/१५/२०७७ सरोज लामा मान बहादुर लामा सिन्धुपालचोक लिसंखुपाखर२ ९८४१४०४०७१ View
2930 ४४११ १२/१५/२०७७ बुद्व लामा ल्बोन माईला लामा मकवानपुर हेटौडा—४ View
2929 ४४१० १२/१३/२०७७ मोती लाल मोक्तान सुकु लाल मोक्तान काभ्रे महाभारत—२ ९८६१८६६९८४ View
2928 ४४०९ १२/१३/२०७७ गम्भिर सिं तामाङ खोववीर तामाङ सिन्धुली तीनपाटन—१ ९८४०११५१५५ View
2927 ४४०८ १२/१३/२०७७ ठाकुरध्वज लामा नर्वु ग्याजो लामा काभ्रे रोशी—५ ९८४१४४३२९८ View
2926 ४४०७ १२/१३/२०७७ सविता योञ्जन धन बहादुर तामाङ रामेछाप दोरम्बा—७ ९८६९६८४२८६ View
2925 ४४०६ १२/१३/२०७७ अनिश थोकर लाल बहादुर तामाङ दोलखा मेलुङ—३ View
2924 ४४०५ १२/१३/२०७७ फुलमाया लामा प्रताव लामा काभ्रे तेमाल—४ View
2923 ४४०४ १२/१३/२०७७ माया तामाङ कृष्ण बहादुर तामाङ काभ्रे पाँचखाल—२ View
2922 ४४०३ १२/१३/२०७७ सुरेश कुमार दोङ हिमाल सिं तामाङ काभ्रे तेमाल—२ View
2921 ४४०२ १२/१३/२०७७ जिना तामाङ भिम बहादुर तामाङ काभ्रे बेथानचोक—२ View
2920 ४४०१ १२/१३/२०७७ सिताराम लामा भिम बहादुर तामाङ काभ्रे बेथानचोक—२ View
2919 ४४०० १२/१३/२०७७ देव चन्द्र वाईबा महेन्द्र लामा काभ्रे वेथानचोक—२ ९८४१३८५८३० View
2918 ४३९९ १२/१२/२०७७ विर बहादुर तामाङ पुच्के तामाङ काठमाण्डौ गोकर्णेश्वर—१ View
2917 ४३९८ १२/१२/२०७७ विजय कुमार तामाङ गुम्वे तामाङ ललितपुर गोदावरी—५ View
2916 ४३९७ १२/१२/२०७७ मिलन तामाङ विर बहादुर तामाङ ललितपुर क्योन्जोसोम—५ View
2915 ४३९६ १२/१२/२०७७ राजु तामाङ सुब्बा सिं तामाङ काभ्रे तेमाल—२ View
2914 ४३९५ १२/१२/२०७७ विलाम मोक्तान अक्तिनारायण मुक्तान काभ्र े रोशी—१२ View
2913 ४३९४ १२/१२/२०७७ तिर्थमान बल तामाङ कृष्णमान तामाङ काभ्र े तेमाल—१ ९८५१२१३५७८ View
2912 ४३९३ १२/१२/२०७७ राजु लामा तामाङ रालु लामा काठमाण्डौ नार्गाजुन—३ View
2911 ४३९२ १२/१२/२०७७ सुरेश लामा तामाङ सन्त बहादुर तामाङ काठमाण्डौ चन्द्रगिरी—४ View
2910 ४३९१ १२/१२/२०७७ कमल मोक्तान View
2909 ४३९० १२/१२/२०७७ चन्द्र मोक्तान क्षिर्ष बहादुर View
2908 ४३८९ १२/१२/२०७७ भरत योञ्जन डिक बहादुर योञ्जन View
2907 ४३८८ १२/१२/२०७७ गणेश बहादुर डुम्जन दिल कुमार तामाङ View
2906 ४३८७ १२/१२/२०७७ अमृत बहादुर तामाङ पदम बहादुर तामाङ भेजपुर भंगेरी View
2905 ४३८६ १२/१२/२०७७ लालबहादुर तामाङ रत्नबहादुर तामाङ भोजपुर भंगेरी View
2904 ४३८५ १२/११/२०७७ गोविन्दराज लामा छिरिङ लामा दोलखा मेलुङ View
2903 ४३८४ १२/११/२०७७ ज्ञानबहादुर लामा सन्तबहादुर लामा काठमाडौं बुढानिलकण्ठ View
2902 ४३८३ १२/११/२०७७ सागर जिम्बा तामाङ रत्नमान लामा काभ्रे खानीखोला ९८५१०९१८१३ View
2901 ४३८२ १२/११/२०७७ रेशिका मोक्तान अमिर मोक्तान बारा निजगढ ९८४१४७०५२५ View
2900 ४३८१ १२/११/२०७७ प्रदीपकुमार तामाङ गोपीलाल तामाङ काभ्रे तेमाल ९८५०४९३१५ View
2899 ४३८० १२/११/२०७७ श्यामकुमार लामा इन्द्रजित तामाङ धादिङ बेनीघाट ९८५११२१६८४ View
2898 ४३७९ १२/११/२०७७ मिनु कुमारी वाईबा सन्त बहादुर वाईबा मकवानपुर म.गढी—२ ९८१८३४६१०१ View
2897 ४३७८ १२/११/२०७७ देवेन्द्र कुमार सिंतान दिल बहादुर सिंतान View
2896 ४३७७ १२/११/२०७७ अनुकुल थिङ राम बहादुर थिङ सर्लाही लालबन्दी—२ ९८६६१६८९४९ View
2895 ४३७६ १२/११/२०७७ मनमाया तामाङ लाख बहादुर तामाङ मोरङ लेटाङ—५ ९८१७३२१८६७ View
2894 ४३७५ १२/११/२०७७ दल बहादुर तामाङ देवी प्र.तामाङ मोरङ लेटाङ—५ ९८१७३२१८६७ View
2893 ४३७४ १२/१०/२०७७ पुर्ण सिं वाईबा कान्छामान तामाङ खाईवा मकवानपुर बागमति—२ View
2892 ४३७३ १२/१०/२०७७ श्याम बहादुर तामाङ काजीमान तामाङ काभ्रे तेमाल—२ View
2891 ४३७२ १२/१०/२०७७ तिलक बहादुर रगुनन्द तामाङ भोजपुर पौवाटुम्वा—५ View
2890 ४३७१ १२/१०/२०७७ डिक बहादुर तामाङ तिर्थ ब. तामाङ भोजपुर पौवाटुम्वा—४ View
2889 ४३७० १२/१०/२०७७ चन्द्र बहादुर तामाङ मान बहादुर तामाङ भोजपुर पौवाटुम्वा—३ View
2888 ४३६९ १२/१०/२०७७ कुल बहादुर तामाङ बल बहादुर तामाङ भोजपुर पौवाटुम्वा—२ View
2887 ४३६८ १२/१०/२०७७ अर्जुन तामाङ ओम बहादुर तामाङ भोजपुर पौवाटुम्वा—३ View
2886 ४३६७ १२/१०/२०७७ रण बहादुर तामाङ फलमान तामाङ भोजपुर पौवाटुम्वा—३ View
2885 ४३६६ १२/१०/२०७७ राजेन्द्र तामाङ कृष्ण बहादुर तामाङ भोजपुर पौवाटुम्वा—१ View
2884 ४३६५ १२/०९/२०७७ सोम बहादुर मोक्तान हर्कमान तामाङ दोरम्बा गा.पा. —४ View
2883 ४३६४ १२/०९/२०७७ प्रतिक कुमार लामा नयुन ब. लामा ललितपुर—२२ ९८५१२३५०२९ View
2882 ४३६३ १२/०९/२०७७ मकर ब. बम्जन मस्त सिं बम्जन सिन्धुली कमलामाई—२ ९८००८९२९४० View
2881 ४३६२ १२/०९/२०७७ कारसाङ लामा छेवाङ लामा सि. हरिहरपुर—८ ९८५४०४१८८१ View
2880 ४३६१ १२/०९/२०७७ इन्द्र जीत लामा संग्राम जीत लामा तेमाल गा.पा.—४ View
2879 ४३६० १२/०९/२०७७ सुर्यबहादुर पाख्रिन लालबहादुर पाख्रिन सिन्धुली कमलामाई ९८४४०४२३२९ View
2878 ४३५९ १२/०९/२०७७ शर्मिला माया मुक्तान गंगाप्रसाद थिङ मकवानपुर हेटौडा १९ ९८६१५०६६८८ View
2877 ४३५८ १२/०९/२०७७ रामलाल रुम्बा लालबहादुर रुम्बा मकवानपुर हेटौडा १९ View
2876 ४३५७ १२/०९/२०७७ मानबहादुर गोले मकवानपुर हेटौडा १९ View
2875 ४३५६ १२/०९/२०७७ मदनकुमार जिम्बा मानबहादुर जिम्बा मकवानपुर हेटौडा १९ View
2874 ४३५५ १२/०९/२०७७ गणेश बहादुर मुक्तान खड्कबहादुर मुक्तान मकवानपुर हेटौडा १९ View
2873 ४३५४ १२/०९/२०७७ सविना मुक्तान लासाङ लामा मकवानपुर हेटौडा १९ View
2872 ४३५३ १२/०९/२०७७ कृष्णबहादुर गोले हरिबहादुर गोले मकवानपुर हेटौडा ९८४३८९८९८९ View
2871 ४३५२ १२/०९/२०७७ कृष्णबहादुर थोकर जयबहादुर थोकर मकवानपुर पदमपोखरी ९८४५१२६२८७ View
2870 ४३५१ १२/०९/२०७७ कुमार बल ग्यागर बल मकवानपुर हेटौडा ९८२११३९२३१ View
2869 ४३५० १२/०९/२०७७ सिंगराम थिङ चन्द्रबहादुर थिङ मकवानपुर हेटौडा ९८६५०११८२० View
2868 ४३४९ १२/०९/२०७७ कृष्णबहादुर लामा कान्छामान लामा मकवानपुर हेटौडा १० ९८५५०८९७०७ View
2867 ४३४८ १२/०९/२०७७ खेमराज गोले धर्मबहादुर गोले मकवानपुर पदमपोखरी ९८२१२९३७६२ View
2866 ४३४७ १२/०९/२०७७ अम्बरबहादुर लामा लिलाबहादुर लामा मकवानपुर हेटौडा ९८५५०३०८५१ View
2865 ४३४६ १२/०९/२०७७ लक्ष्मी तामाङ दिवस तामाङ मकवानपुर हेटौडा ९८०९१०६२२७ View
2864 ४३४५ १२/०९/२०७७ दिवस तामाङ सञ्चबहादुर तामाङ मकवानपुर हेटौडा ९८५५०७६३८५ View
2863 ४३४४ १२/०९/२०७७ राजकुमार ब्लोन श्यामबहादुर ब्लोन मकवानपुर हेटौडा ९८६६८४९३२२ View
2862 ४३४३ १२/०९/२०७७ पेमा लामा रिपीलाल लामा मकवानपुर हेटौडा ९८५५०३०५८८ View
2861 ४३४२ १२/०९/२०७७ जीवन दोङ कान्छा दोङ मकवानपुर हेटौडा ९८२४२४६२३४ View
2860 ४३४१ १२/०९/२०७७ हर्कबहादुर पाख्रिन तिलकबहादुर पाख्रिन मकवानपुर हेटौडा ९८६५५५४४८५ View
2859 ४३४० १२/०९/२०७७ कैलाश लामा पेमा लामा मकवानपुर हेटौडा ९८०३९८८१९१ View
2858 ४३३९ १२/०९/२०७७ भीमबहादुर मोक्तान देवीलाल मोक्तान मकवानपुर हेटौडा ९८४५०३०५९१ View
2857 ४३३८ १२/०९/२०७७ राजकुमार मुक्तान सुर्यबहादुर मुक्तान मकवानपुर हेटौडा १९ ९८६६४५३६६६ View
2856 ४३३७ १२/०९/२०७७ मनकुमारी रुम्बा बसन्तलाल रुम्बा मकवानपुर आमभन्ज्याङ ९८६५२११११४ View
2855 ४३३६ १२/०९/२०७७ जंगबीर रुम्बा सुर्यबहादुर रुम्बा मकवानपुर हेटौडा ९८१००४१०२२ View
2854 ४३३५ १२/०८/२०७७ बद्री तामाङ सरनकुमार तामाङ सुनसरी धरान View
2853 ४३३४ १२/०८/२०७७ लक्ष्मीप्रसाद मोक्तान करसिंह तामाङ सुनसरी धरान View
2852 ४३३३ १२/०८/२०७७ सपनकुमार योन्जन पदमबहादुर तामाङ सुनसरी धरान View
2851 ४३३२ १२/०८/२०७७ पृथ्वीबहादुर तामाङ हर्क तामाङ सुनसरी धरान १७ View
2850 ४३३१ १२/०८/२०७७ जीरमान तामाङ विर्खबहादुर तामाङ सुनसरी धरान १६ View
2849 ४३३० १२/०८/२०७७ नगेन्द्र घिसिङ रामबहादुर घिसिङ मोरङ कानेपोखरी ९८०७३८८४३३ View
2848 ४३२९ १२/०८/२०७७ मिनबहादुर लामा मन्दलाल लामा सिन्धुपाल्चोक जुगल ९८५१०१७११९ View
2847 ४३२८ १२/०८/२०७७ रेशम स्याङ्बो थरबहादुर स्याङ्बो सिन्धुपाल्चोक जुगल ९८५१०७९१०१ View
2846 ४३२७ १२/०८/२०७७ लालबहादुर तामाङ जितबहादुर तामाङ झापा कचनाकवल ९८०७९८०७०० View
2845 ४३२६ १२/०८/२०७७ महेन्द्रकुमार तामाङ प्रेमबहादुर तामाङ झापा कचनाकवल ९८१८९६१३९६ View
2844 ४३२५ १२/०८/२०७७ रमेश गोले नारायणबहादुर गोले मकवानपुर कुलेखानी ९८४०१८४७१६ View
2843 ४३२४ १२/०८/२०७७ बीरेन्द्र गोले कृष्णबहादुर गोले मकवानपुर कुलेखानी ९८४३०२३६६८ View
2842 ४३२३ १२/०६/२०७७ इन्द्रबहादुर तामाङ कृष्णबहादुर तामाङ काभ्रे पाँचखाल ९८४१०५८२३० View
2841 ४३२२ १२/०६/२०७७ निमा गोले तामाङ मकरबहादुर गोले झापा कचनकवल ९८६२६९७३८० View
2840 ४३२१ १२/०६/२०७७ सुकबहादुर तामाङ ज्ञानबहादुर तामाङ नुवाकोट म्यागाङ ९८४१०८६९६५ View
2839 ४३२० १२/०६/२०७७ कर्णबहादुर घिसिङ लालबहादुर घिसिङ सिन्धुली कमलामाई View
2838 ४३१९ १२/०६/२०७७ बीरबहादुर थिङ भीमबहादुर लामा सिन्धुली कमलामाई ११ View
2837 ४३१८ १२/०६/२०७७ रामबहादुर तामाङ धनबहादुर तामाङ चितवन इच्छाकामना View
2836 ४३१७ १२/०६/२०७७ सन्तोष लामा रामसिंह लामा चितवन इच्छाकामना ९८५५०८६९१८ View
2835 ४३१६ १२/०६/२०७७ पुजा तामाङ प्रेम इश्वर लामा चितवन इच्छाकामना View
2834 ४३१५ १२/०६/२०७७ पासाङ लामा कृष्णबहादुर तामाङ चितवन इच्छाकामना ९८५५०५९६८३ View
2833 ४३१४ १२/०६/२०७७ विष्णु लामा जितबहादुर लामा चितवन इच्छाकामना ९८४५०६५७९३ View
2832 ४३१३ १२/०६/२०७७ युवराज लामा रामसिंह लामा चितवन इच्छाकामना ९८४५०५३१९७ View
2831 ४३१२ १२/०६/२०७७ कान्छा लामा जगत लामा चितवन इच्छाकामना ९८६९३७७९८५ View
2830 ४३११ १२/०६/२०७७ इन्द्रमाया लामा लालबहादुर तामाङ चितवन इच्छाकामना ९८४५०८३६८९ View
2829 ४३१० १२/०६/२०७७ मानबहादुर तामाङ माइला तामाङ काभ्रे तिमाल ९८५१०००१२८ View
2828 ४३०९ १२/०६/२०७७ डेनोक मोक्तान दोरंणबहादुर लामा सिराहा धनगढीमाई ९८४२८४१९५२ View
2827 ४३०८ १२/०६/२०७७ क्रान्ति योन्जन जयबहादुर लामा सिन्धुपाल्चोक जुगल ९८४१०८००८१ View
2826 ४३०७ १२/०६/२०७७ कर्मलाल लामा रामबहादुर लामा ललितपुर कोन्ज्योसोम ९८६११२६५०० View
2825 ४३०६ १२/०६/२०७७ रशिला लामा ठुलोकान्छा लामा काठमाडा ैं नागार्जुन View
2824 ४३०५ १२/०२/२०७७ शारदा तामाङ काली प्र. राई सुनसरी इटहरी—३ View
2823 ४३०४ १२/०१/२०७७ दिनेश मोक्तान गोर्खा View
2822 ४३०३ १२/०१/२०७७ जीत बहादुर लामा जसनन्द लामा काठमाण्डौ गोकर्णेश्वर—६ ९८४९२७६०५१ View
2821 ४३०२ १२/०१/२०७७ लाकपा ग्याम्जो लामा मान बहादुर लामा सि.पा. लिसंखुपाखर—४ ९८४१६६३२८२ View
2820 ४३०१ १२/०१/२०७७ राम बहादुर लामा विष्णु बहादुर लामा बोम्बो काभ्र े काभ्रे बेथानचौक—९ ९८४१८१६१३८ View
2819 ४३०० १२/०१/२०७७ देव दोर्जे तामाङ डिल्ली सिं तामाङ काठमाण्डौ गोकर्णेश्वर—८ ९८४१७६०८०४ View
2818 ४२९९ ११/२९/२०७७ शुभराज गोले राम सिंह गोले मकवानपुर थाहा—७ ९८४९७१३३१४ View
2817 ४२९८ ११/२९/२०७७ धन बहादुर तामाङ पञ्च बहादुर तामाङ काठमाण्डौ कामनपा—६ ९८४९७१३३१४ View
2816 ४२९७ ११/२९/२०७७ पेम्बा तामाङ मेघ बहादुर तामाङ काठमाण्डौ गोकर्णेश्वर—५ ९८४१३८९२२१ View
2815 ४२९६ ११/२९/२०७७ मिन प्रसाद तामाङ जवर बहादुर तामाङ सुनसरी धरान—८ ९८५१०३७५९४ View
2814 ४२९५ ११/२७/२०७७ टेक बहादुर तामाङ भिम बहादुर तामाङ सुनसरी इटहरी—२० View
2813 ४२९४ ११/२७/२०७७ मनिता तामाङ बल बहादुर तामाङ सुनसरी इटहरी—८ View
2812 ४२९३ ११/२७/२०७७ सुनिता योञ्जन तामाङ आसमान योञ्जन सुनसरी इटहरी—१० View
2811 ४२९२ ११/२७/२०७७ पंछी कुमारी तामाङ हर्क बहादुर तामाङ सुनसरी इटहरी—८ View
2810 ४२९१ ११/२७/२०७७ लक्ष्मी योञ्जन तामाङ तेजमान तामाङ सुनसरी इटहरी—२० View
2809 ४२९० ११/२७/२०७७ नगेन्द्र लामा तामाङ छुईन्द्र प्रसाद तामाङ सुनसरी इटहरी—२० View
2808 ४२८९ ११/२७/२०७७ गंगा माया योञ्जन डिक बहादुर योञ्जन सुनसरी इटहरी—२० View
2807 ४२८८ ११/२७/२०७७ सरु तामाङ बम बहादुर योञ्जन सुनसरी इटहरी—२० View
2806 ४२८७ ११/२७/२०७७ गंगा कु. तामाङ विर बहादुर तामाङ सुनसरी इटहरी—२० View
2805 ४२८६ ११/२७/२०७७ निरोज घिसिङ तामाङ नेमिर बहादुर तामाङ सुनसरी इटहरी—२० View
2804 ४२८५ ११/२६/२०७७ डेनो थिङ सविन थिङ तामाङ रामेछाप दोरम्बा—२ ९८४४१४४३३५ View
2803 ४२८४ ११/२६/२०७७ हेमकृष्ण स्याङ्वो लामा कामी सिं तामाङ सि.पा. थाङपाल—२ ९८६९८३२४५२ View
2802 ४२८३ ११/२३/२०७७ डम्बर बहादुर तामाङ ध्वेइककु तामाङ मोरङ पथरीशनिच्चेर—२ ९८१०४९८२६५ View
2801 ४२८२ ११/२१/२०७७ प्रतिमा बम्जन तामाङ प्रेम लो तामाङश्रिमान) रानीवन का. नागार्जुन—१ ९८०८१६३९१२ View
2800 ४२८१ ११/२०/२०७७ ज्ञान बहादुर थिङ लामा कमलदास तामाङ ललितपुर गोदावरी—७ ९८४१४४९७९२ View
2799 ४२८० ११/२०/२०७७ अस्मिता लामा च्याङबा तामाङ काभ्रे चौरीदेउराली—७ ९८०३८३२२२४ View
2798 ४२७९ ११/१८/२०७७ मिन माया तामाङ मान सिं तामाङ कास्की पो.म.नपा.—१३ ९८४६११३९९३ View
2797 ४२७८ ११/१८/२०७७ निमा तामाङ रत्न बहादुर तामाङ कास्की पो.म.नपा.—६ ९८१४१३३८६५ View
2796 ४२७७ ११/१८/२०७७ लक्ष्मी ल्वोन तामाङ रोस कुमार तामाङ थिङ कास्की पो.म.नपा.—१३ ९८०६५८७९७४ View
2795 ४२७६ ११/१८/२०७७ सरु तामाङ गंग बहादुर तामाङ कास्की पो.म.नपा.—२५ ९८६७३७५७३५ View
2794 ४२७५ ११/१८/२०७७ सीता तामाङ गोपाल बहादुर तामाङ कास्की पो.म.नपा.—१ ९८४६०४२३०७ View
2793 ४२७४ ११/१८/२०७७ अञ्जु तामाङ समिर बा. घले तामाङ कास्की पो.म.नपा.—१२ ९८१६६९३२१० View
2792 ४२७३ ११/१८/२०७७ मुङगा तामाङ गोरमान तामाङ कास्की पो.म.नपा.—१४ ९८०५८४३०३१ View
2791 ४२७२ ११/१८/२०७७ जयन्ती मोक्तान जीत बहादुर मुक्तान कास्की पो.म.नपा.—६ ९८२५१८६८६७ View
2790 ४२७१ ११/१८/२०७७ पार्वती तामाङ गुरुङ बुद्वी बहादुर गुरुङ तामाङ कास्की पो.म.नपा.—६ ९८०५८९७८८७ View
2789 ४२७० ११/१८/२०७७ पवित्र तामाङ डिल बहादुर तामाङ कास्की पो.म.नपा.—१२ ९८१४११४७३३ View
2788 ४२६९ ११/१८/२०७७ मेती माया तामाङ मनवीर तामाङ कास्की पो.म.नपा.—२९ ९८१६६७७३१३ View
2787 ४२६८ ११/१८/२०७७ विष्णु तामाङ गिरमान तामाङ कास्की पो.म.नपा.—२९ ९८१९१४३०७० View
2786 ४२६७ ११/१८/२०७७ सुकमाया तामाङ पान बहादुर तामाङ कास्की पो.म.नपा.—२९ ९८१७१३७९३५ View
2785 ४२६६ ११/१८/२०७७ डिलमाया तामाङ कुम बहादुर तामाङ कास्की पो.म.नपा.—१३ ९८४६०४९००० View
2784 ४२६५ ११/१८/२०७७ शारदा तामाङ तिर्थ बहादुर तामाङ भोजपुर भोजपुर—९ View
2783 ४२६४ ११/१८/२०७७ शुशिला देवी तामाङ भिम बहादुर तामाङ भोजपुर View
2782 ४२६३ ११/१०/२०७७ आनन्द कुमार लामा छेदोर्जे लामा धनुषा धनुषाधाम—९ ९८१५८९८६७२ View
2781 ४२६२ ११/१०/२०७७ मणिक लाल तामाङ्ग जपधण तामाङ धनुषा बटेश्वर—७ ९८१४८९३९५२ View
2780 ४२६१ ११/१०/२०७७ श्याम कुमारी लामा दर्जी लाल तामाङ धनुषा गणेशमान—४ ९८०७६२६८७४ View
2779 ४२६० ११/१०/२०७७ अम्विका कुमारी लामा मिन बहादुर तमाङ धनुषा मिथिला—४ ९८०४८५९७५१ View
2778 ४२५९ ११/१०/२०७७ ऋषि केश पाख्रीन राज कुमार लाल पाख्रीन धनुषा मिथिला—६ ९८५४०२७००८ View
2777 ४२५८ ११/१०/२०७७ सन्नी लाल काल्डन पदम बहादुर काल्डन धनुषा मिथिला—६ ९८०४८०३१४९ View
2776 ४२५७ ११/१०/२०७७ पालछाङ्ग योञ्जन छान बहादुर हेन्जन धनुषा मिथिला—९ ९८१५८०१३४९ View
2775 ४२५६ ११/१०/२०७७ लव राज घिसिङ पुर्न बहादुर घिसिङ धनुषा घनुषाधाम—९ ९८०४८०८४७६ View
2774 ४२५५ ११/१०/२०७७ शुक्रमान थोकर श्रीमान थोकर धनुषा मिथिला—९ View
2773 ४२५४ ११/१०/२०७७ दिलिप कुमार लामा हस्त बा. बम्जन धनुषा बहेश्वर—३ ९८०४८२६७२५ View
2772 ४२५३ ११/१०/२०७७ अगम बहादुर बम्जन चन्द्र बहादुर बम्जन धनुषा मिथिला—९ ९८४४४६२३४८ View
2771 ४२५२ ११/१०/२०७७ चन्द्र बहादुर बुलुन यवान सिंह बुलुन धनुषा मिथिला—४ ९८०७८६८९८८ View
2770 ४२५१ ११/१०/२०७७ ओम राज तामाङ प्रतिमान ग्यावक तामाङ धनुषा मिथिला—११ ९८४४०४२५७५ View
2769 ४२५० ११/१०/२०७७ दुर्गाहरी ग्यावक तामाङ चन्द्र बा. ग्यावक तामाङ धनुषा मिथिला—११ ९८४११४१८२८ View
2768 ४१९९ १०/२८/२०७७ कमल तामाङ वाईबा काठमाण्डौ कामपा—६ View
2767 ४१९८ १०/२८/२०७७ नविन तामाङ रौतहट नेपालपराई—१ View
2766 ४१९७ १०/२८/२०७७ सामेल तामाङ धादिङ खनीयावास—१ View
2765 ४१९६ १०/२८/२०७७ नविन तामाङ सिपा.(इराग) वराम्ची—३ View
2764 ४१९५ १०/२८/२०७७ रेश्मा तामाङ दोङ सिपा.(इराग) बाह्रविशे—६ View
2763 ४१९४ १०/२८/२०७७ राजीव थिङ तामाङ रामेछाप सुनापाती—३ View
2762 ४१९३ १०/२८/२०७७ पन्चीमाया तामाङ दोलखा गौरीशंकर—२ View
2761 ४१९२ १०/२८/२०७७ प्रकाश मोक्तान तामाङ दोलखा सैलुङ—७ View
2760 ४१९१ १०/२८/२०७७ सुमन तामाङ काभ्र(ेइराग) नमोबुद्व—१० View
2759 ४१९० १०/२५/२०७७ वीर बहादुर तामाङ रत्न बहादुर तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—५ View
2758 ४१८९ १०/२५/२०७७ मीरा लामा तामाङ मान बहादुर तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—५ View
2757 ४१८८ १०/२५/२०७७ धन बहादुर तामाङ वर्ष ब. तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—५ View
2756 ४१८७ १०/२५/२०७७ मन माया तामाङ दुर्ग बहादुर तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—५ View
2755 ४१८६ १०/२५/२०७७ गंगा बहादुर तामाङ कृष्ण बहादुर तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—५ View
2754 ४१८५ १०/२५/२०७७ सकुन्तला तामाङ मान बहादुर तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—५ View
2753 ४१८४ १०/२५/२०७७ कुन्दन तामाङ दोर्जे तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—८ View
2752 ४१८३ १०/२५/२०७७ मणिराज तामाङ लाल बहादुर तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—१० View
2751 ४१८२ १०/२५/२०७७ सुर्य बहादुर तामाङ नम्वु तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—१० View
2750 ४१८१ १०/२५/२०७७ चन्द्र बहादुर तामाङ निम ब. तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—८ View
2749 ४१८० १०/२५/२०७७ देव बहादुर तामाङ सिंह ब. तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—७ View
2748 ४१७९ १०/२५/२०७७ निर कुमारी तामाङ भुपाल तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—७ View
2747 ४१७८ १०/२५/२०७७ पद्म कुमारी तामाङ किर्तिमा मोक्तान तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—९ View
2746 ४१७७ १०/२५/२०७७ विष्णु माया ग्लानतामाङ धन बहादुर तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—९ View
2745 तामाङ View
2744 ४१७६ १०/२५/२०७७ मन माया ग्लान तामाङ श्यामलाल ग्लान सुनसरी बराहक्षेत्र—८ View
2743 ४१७५ १०/२५/२०७७ लाल बा. योञ्जनतामाङ फुल ब. योञ्जन तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—७ View
2742 ४१७४ १०/२५/२०७७ कुलमान मोक्तान तामाङ चन्द्रमान मोक्तान तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—७ View
2741 ४१७३ १०/२५/२०७७ राम बहादुर लोप्चन ता.. काजीमानलोप्चन तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—७ View
2740 ४१७२ १०/२५/२०७७ तिलक बहादुर तामाङ जय बहादुर तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—७ View
2739 ता.. View
2738 ४१७१ १०/२५/२०७७ मेघ बहादुर तितुङ जय बहादुर ग्लान सुनसरी बराहक्षेत्र—५ View
2737 ४१७० १०/२५/२०७७ राजदिप लामा तामाङ मान ब. लामा तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—३ View
2736 ४१६९ १०/२५/२०७७ लाल बहादुर ग्लान ता. मिम बहादुर तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—३ View
2735 ४१६८ १०/२५/२०७७ बिष्णु माया तामाङ अगम कुमार तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—५ View
2734 ४१६७ १०/२५/२०७७ सिर्जना तामाङ ज्ञान ब. तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—३ View
2733 ४१६६ १०/२५/२०७७ ज्ञान बहादुर तामाङ केसर सिंह तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—३ View
2732 ४१६५ १०/२५/२०७७ कृष्ण कुमार तामाङ राम ब. तामाङ सुनसरी बराहक्षेत्र—५ View
2731 ४१६४ १०/१४/२०७७ दल बहादुर तामाङ देवी प्रसाद तामाङ मोरङ लेटाङ—५ ९८१७३२१८६७ View
2730 ४१६३ १०/१४/२०७७ मन माया तामाङ लाख बहादुर तामाङ मोरङ लेटाङ—५ ९८१७३२१८६७ View
2729 ४१६२ १०/०८/२०७७ सुकुमाया तामाङ पाँचपोखरीथाङपाल View
2728 ४१६१ १०/०८/२०७७ View
2727 ४१६० १०/०८/२०७७ मन कुमारी तामाङ धादिङ नेत्रवती—२ View
2726 ४१५९ १०/०८/२०७७ सरेस तामाङ धादिङ रुविभ्याली—३ View
2725 ४१५८ १०/०८/२०७७ सरिता बल दोलखा मेलुङ—२ View
2724 ४१५७ १०/०८/२०७७ निरुता स्याङबो तामाङ ठुलो कान्छा स्याङवा े सिन्धुपाल्चोक जुगल—२ View
2723 ४१५६ १०/०८/२०७७ निसा तामाङ ठुलो कान्छा स्याङवा े सिन्धुपाल्चोक जुगल—२ View
2722 ४१५५ १०/०८/२०७७ सिम्रन स्याङ्गवो तामाङ सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची—८